Varför behöver vi prata om mission?

Vad är församlingens roll och funktion i mission? Hur ser läget i världen ut? Hur blir mission hela församlingens angelägenhet och inte bara missionsrådets? Det är frågor som behandlas på EFKs Missionsakademi.

Helgen 30-31 oktober har vi första träffen för vår Missionsakademi på Götabro kursgård. Det är ett koncept som genomförts tidigare, men som legat i träda ett par år.

Tanken med Missionsakademin är att erbjuda fortbildning och en möjlighet att gå på djupet i missionsfrågorna. Det är angeläget att vi uppdaterar oss om läget i världen och hur missionen ser ut idag. Vi kommer att fördjupa oss i Barns rättigheter det första tillfället nu i oktober, och jobbar sedan vidare med de andra fokusområdena, ett per gång.

Vi kommer också lägga tyngdpunkt på församlingens roll och funktion i missionen. Flera församlingar beskriver att missionsfrågorna har blivit en fråga för missionsrådet, och inte längre är hela församlingens angelägenhet. Vi kommer att undervisa och samtala om detta och om behovet av att bredda bärarlaget för mission.

Några av våra partners kommer även att presenteras lite närmre, alltid värda att lyftas!

/ Thorine Arenius
Internationella Programmets Sverigeavdelning

Be för:

  • varje deltagare som kommer till Missionsakademin, att de ska få uppleva att de kommer vidare i sina egna funderingar om Guds mission och hela församlingens uppdrag
  • att det ska få bli ringar på vattnet av denna satsning så att fler tar tillvara möjligheten.

Tacka för:

  • att vi ö h t har möjlighet att arrangera detta, att vi får mötas och brottas tillsammans med stora frågor..
  • att vi får vara en del i Guds stora missionsuppdrag, tillsammans med så många andra.

Vecka 43 - oktober 2021