Förberedelse för ett liv i församlingstjänst

Vi satt i soffan och pratade om hur det var så viktigt att vi hade tid att processa och reflektera under vår 4-åriga utbildning på Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Två av oss gick i 3:an, en i 4:an, och en var vår studieledare. Vi kom på att reflektionstiden till och med var mest viktig för vår mognad som blivande pastorer.

Jag heter Samantha Davage och är en av hundratals människor som pluggar ledarskap och teologi på en högskola som verkligen älskar församlingen. Vilken förmån!

Under veckan är vi både teologistudenter på ALT och praktikanter i en lokal församling, där vi kan använda det vi lär oss. Utbildningen formar oss att, förhoppningsvis, bli ledare och pastorer i församlingar en dag.

Det kräver uthållighet att gå en 4-årig utbildning, och ibland vill man skippa den långa väntan och bara börja med det som Gud har kallat en till, men för min del har jag känt en trygghet i att låta processen göra sitt. Vi får värva tuffa teologiska ämnen med praktiska kyrkliga handlingar och ledarskapsfrågor. Det förbereder oss för ett liv i en församling, där vi kan sätta ner rötter och tjäna i den kallelse Gud har gett oss, med samma iver vi hade när vi startade. Värt ändå!

/Samantha Davage
ALT-student, Korskyrkan Umeå.

 

Tacka för:

  • att vi har kunnat träffas allesammans i Örebro nyss, efter två år av pandemi!
  • alla ivriga Jesus-älskande och blivande pastorer på ALT!

Be för:

  • uthållighet för studenterna på ALT, både med plugg och församlingspraktiken.
  • för alla lärare, studenter och församlingar som är involverade.

Vecka 47 - november 2021
Under veckan tar Samantha över EFKs Instagram och delar livet som student. Häng med!