Ljuset lyser i mörkret

Effekterna av ljus är så otroligt påtagliga, inte minst så här i skarven mellan november och december. Det som var osynligt för mig blir plöstligt synligt. Ljuset hjälper mig att ta rätt beslut, det lättar min tillvaro så att jag kan se klart.

Jesus beskrivs som just det ljuset i Johannes 1:4-5, 9. Ett människornas ljus mitt i det mörker som är vårt, utsattheten och sårbarheten i att vara människa. Jesus berörs djupt av just den utsattheten. Matteus 21 beskriver hur Jesus gråter över människan för att de var illa medfarna och som får utan herde, helt enkelt utan riktning. Det Jesus i sig själv ger oss är en möjlighet att ta ut en ny riktning, att få kraft och bli upprättade till ett nytt liv.

Han hjälper oss dessutom att bli det ljuset för andra människor.

Världen plågas i olika grad av mörkret, både på ett personligt, socialt och strukturellt plan. Men det har inte det sista ordet. Ljuset lyser i det personliga mötet mellan människor, i våra samarbetspartners arbete och liv. I ett av de mest drabbade länderna just nu beskrev vår samarbetspartner det så här: Vi ser inte ljuset i slutet på tunneln men vi har beslutat oss för att vara ljuset i tunnel.

Min längtan är att vi ska hämta kraft hos honom som ger människorna ljus för att själva bära ljus till människor runt omkring oss, i Sverige och i världen. Vi ska också be för dem som står i svåra utmanande situationer just nu, att Gud ska få ge dem liv och hopp och att de ska kunna ge det ljuset vidare.

/Daniel Råsberg, missionsideolog EFK

Tacka för:

  • Det ljus som finns hos Jesus Kristus och det hopp om förändring och liv som finns hos honom.
  • De människor och samarbetspartners som kämpar för att ge människor hopp i utsatta och umanande situationer.

Be för:

  • De utmanande situationer som finns i världen. Just nu är läget särskilt svårt i Libanon och Sudan.
  • Våra samarbetspartners. Att de ska få kraft och styrka när de försöker vara ljus i sin situation.
  • Församlingen i Sverige. Att vi ser hur vi kan vara ljus här och i världen.

Vecka 48 - november/december 2021