Drömmen om en ny jord och en upprättad skapelse

Inbäddat i adventstiden finns drömmen om en ny jord och en upprättad skapelse. Romarbrevet 8:20-22 beskriver hur hela skapelsen längtar efter befrielse.

Det Jesus gör genom sitt liv, i sin död och uppståndelse är inte begränsat till människan, utan är hela världens och skapelsens befrielse. Den blir synlig i människors förvandlade liv men kommer fullbordas i hela skapelsen när Jesus återkommer. I det kristna lärjungaskapet är vi kallade till ett förvaltarskap som också relaterar till skapelsen och miljön. För många av de kyrkor och organisationer som Evangeliska Frikyrkan samarbetar med har det blivit en allt viktigare fråga då de på allvar påverkas av klimatförändringar. Därför är det spännande att se de många projekt som växer fram både utifrån kyrkor och organisationer som tydligt delar evangeliet och verkar för ett sunt förvaltande av skapelsen.

I Sverige har begreppet klimatångest använts mer. Just oron över framtiden präglar inte minst ungdomar idag. I just denna situation med både faktiska miljökonsekvenser och påtaglig oro behöver vi som kyrka visa på både hopp och tro. Adventstiden talar om ett hopp för både människan och skapelsen. I väntan på denna upprättelse får vi fortsätta att förvalta det vi anförtrotts och måna om Guds skapelse.

”Hopp är att höra musiken från framtiden – Tro är att dansa till den nu” - Peter Kusmic
(min egen översättning)

/Daniel Råsberg
Missionsideolog, EFK

Tacka för

  • Det hopp som finns i Jesus Kristus för människan och skapelsen.
  • De människor, kyrkor och organisationer som på kreativa sätt ger evangeliet till hela människan och skapelsen

Be för:

  • Samarbetspartners och regioner i Evangeliska Frikyrkans internationella arbete som arbetar med och förbereder för insatser som på olika sätt skall mildra konsekvenserna av olika klimatrelaterade katastrofer.
  • Be för de många som oroar sig och fruktar inför framtiden – be om hopp och tro.

Vecka 49 - december 2021