Ett nådens år från Herren!

När allt bara löper på som vanligt, när vi inte har några kännbara begränsningar, är det svårt att uppskatta sin relativa frihet.

I Lukas 4:16-21 möter vi Jesus i Nasareths synagoga. Profettexten från Jesaja som Jesus läser handlar just om våra begränsningar. Fattigdom, förtryck, fångenskap och blindhet utgör just sådana begränsningar. Det är synliga och tydliga begränsningar- där Jesus själv blir svaret. Hans omsorg om den fattige, hans helande av den sjuke och befrielse av de som lever i bundenhet visar på vad glädjebudet och befrielsen består i. Jesus glädjebud är faktiskt och konkret – där och då, här och nu.

I dag bär kyrkan det i praktisk handling och förkunnelse. Det som blev verklighet i Jesus blir synligt genom församlingen. I mötet med människor i världen och närområdet ser vi behoven av befrielse, helande och omsorg för att motverka begränsningarnas effekter. Oavsett vilka vi är eller vilka begränsningar vi har får vi ta emot ett nådens år och ge den nåden vidare.

Praktiskt och konkret för Evangeliska Frikyrkan handlar det om arbetet i församlingar i Sverige och genom våra samarbetspartners i världen. De som idag tittar på hur de ska kunna ge utrymme för barn i sitt närområde, de som arbetar mot korruption, de som arbetar för att förhindra trafficking, de som hjälper kvinnor till egen försörjning, de som samlas för att dela evangeliet på ett sätt som är begripligt just där de är. Så kliv in i nådens år och ge det vidare!


/Daniel Råsberg
Missionsideolog, EFK

Tacka för

  • Det nya liv vi får i Jesus Kristus och den upprättelse som finns hos honom.
  • Tacka för församlingar och samarbetspartners som aktivt arbetar med att upprätta människor och ge dem ett nytt liv.

Be för:

  • De många utsatta situationer som uppstått på grund av covid-19. Be att vi och våra samarbetspartners ska kunna ge liv och hopp i en ökad fattigdom och ökad utsatthet.
  • Kreativitet i att proklamera och visa på Jesus och livet hos honom.

Vecka 50 - december 2021