Det hopp som ryms i ett litet barn

Jag skulle besöka ett hem i utkanten av Belgrad. Det lilla huset var i vanliga fall ett ved- och grönsaksförråd men fick nu tjäna som bostad åt en liten familj. Det var på julafton och jag skulle hälsa på och gratulera den lilla familjen till sitt nyfödda barn. När jag såg det lilla knytet kunde jag inte låta bli att reflektera över ett annat barn som fötts 2000 år tidigare.

Även om det inte var världens frälsare som låg i den här enkla vaggan i ett förråd i utkanten av Belgrad, så var hela atmosfären fylld av hopp inför det lilla barnet, bara ett par dagar gammal. Vi sätter hopp till våra barn och önskar dem väl i livet.

Vi måste dock göra så mycket mer än att önska barnen väl. Vi behöver också aktivt kämpa för barnen och ge dem det utrymme som de behöver för att utvecklas och växa upp. Vi behöver hjälpa dem så att de ska kunna forma en ny och bättre värld tillsammans med oss.

Så när vi nu går in i den vecka där vi firar att Gud blev människa, ska vi be och kämpa för barnen, som i all sin sårbarhet ger oss hopp om en ny framtid.

/Daniel Råsberg
Missionsideolog, EFK

Tacka för:

  • Barnhjälpen och de olika insatser för barn som gjorts i Evangeliska Frikyrkans regioner och som burit god frukt.
  • För de stora förändringar som skett kring barns rättigheter och synen på barn.

Be för:

  • De barn och ungdomar som känner sig allra mest utsatta nu under jultiden
  • De insatser för barn och barns rättigheter som görs av Evangeliska Frikyrkans samarbetspartners.
  • Barns utbildning och hälsa i en tid som präglas av restriktioner och nedstängningar.

Vecka 51 - december 2021