Hearts of Hope - mer än någonsin behöver vi visa kärlek till de mest utsatta i världen

Runt 40 miljoner människor beräknas leva i slavlika förhållanden genom människohandel, barnäktenskap och övergrepp, en siffra som ökat under pandemin. 40 miljoner unika individer, som du och jag faktiskt kan göra skillnad för.

Under pandemin har många människor förlorat sin inkomst, och de som redan levde under svåra förhållanden blev ännu mer utsatta när det blev svårare att försörja sig själva och sina familjer. Och när saknar man valmöjligheter, blir man mer sårbar för att utnyttjas. För varenda en av de som blivit lovade ett bättre liv och sen tvingats in i prostitution, för varenda familj som inte sett något annat val än att gifta bort sina döttrar i tvångsäktenskap, och för varenda en som utsatts för övergrepp och sen blivit utkastad från sitt skyddsnät, vill vi göra skillnad för.

Arbete mot människohandel är ett av våra fyra fokusområden, och vi jobbar över hela världen genom våra samarbetspartners för att skapa medvetenhet, förebygga, samt stärka och hjälpa offer för människohandel. I Aten finns sömnadsföretaget Threads of Hope som utbildar och anställer kvinnor som lämnat prostitution. Målet är inte bara att erbjuda en alternativ inkomstkälla, utan också att hjälpa till att ge kvinnorna en stabil grund att bygga sitt nya liv på. Sen 2014 har över 80 kvinnor fått hjälp på ett skyddsboende i Mellanöstern, där målet är att dessa flickor och kvinnor ska bli stärkta fysiskt, mentalt och socialt. Kvinnorna får hjälp med de basala behoven, och får del av gruppundervisning och individuella samtal. Och i både Afrika och Latinamerika har vi projekt som förebyggande arbetar för att stötta barn både i och efter skolan med fritidsaktiviteter, som ett sätt att skydda dem från utsatta situationer.

Vi vill göra ännu mer för att förebygga mäniskohandel och hjälpa människor till ett nytt liv, så när du stöttar det arbete vi i EFK gör så bidrar du till just det. Var med du också, och fyll hjärtan över hela världen med nytt hopp, liv och drömmar! Nu inför alla hjärtans dag har vi en särskild insamling för just detta ändamål, den hittar du här: Hearts of Hope Länk till annan webbplats.. Tack för att du är med och ber och ger!

Tacka för:

  • Våra samarbetspartners och missionärer som arbetar mot människohandel på olika sätt
  • Varenda en i EFK och de som ger av sina resurser till detta arbete

Be för:

  • Alla de som är fast i någon form av människohandel
  • Beskydd och Guds ledning i de projekt som vi och våra samarbetspartners har för att förebygga människohandel
  • Att vi ska bli ännu mer drabbade av kärlek till de som lever i utsatthet