Kärlekens väg

Fastan pågår från askonsdagen till påsken. Ibland kallas denna period även för Kärlekens väg. Det är 6 veckor av året då vi inbjuds att stanna upp och reflektera över kärleken från Jesus och vad det betyder att följa honom på den vägen.

Signe skyndade sig in i festvåningen. Med sina rynkiga händer slätade hon ut de vita dukarna. Med stor omsorg såg hon till att blommorna på borden var fina och att alla ljusen lyste i ljuslyktorna. Församlingens årshögtid var högtidlig och samtidigt fylld av familjär närhet och glädje. Signe serverade kaffe, bar ut disken och mötte oss barn med en varm blick när vi rusade fram genom lokalerna. Hon var inte särskilt högljudd av sig och tog inte mycket plats men gjorde ändå ett stort intryck på mig som barn. När Signe dog, plötsligt men fridfullt, så hittade man ett vitt kuvert med snirklig handstil på byrån. ”Till församlingskassan” stod det och där i låg hennes givande för den månaden. Trofasthet, omsorg och kärlek präglade Signes handlingar.

Att be och fundera över:

  • Har du förebilder i ditt liv när det gäller att visa omsorg och betjäna andra? Vem eller vilka är det? Tacka Gud för dem och fundera på vad du vill lära av dem.
  • Hur visar du omsorg och vem visar du omsorg? Be Gud visa dig ifall det finns någon i din närhet som på ett särskilt sätt behöver din omsorg just nu.

/ Linalie Newman
Missionsdirektor EFK