Torpkonferensen 2022

Hur ska det gå för mänskligheten? Vem håller framtiden i sin hand? Finns det någon chans för helande och hopp för vår värld?

I den här utmanande tiden ger oss aposteln Johannes en glimt av vad som ska hända, i Uppenbarelseboken 5. Det är en vision som väcker hoppet i oss på nytt. Trots mörka skuggor rörs det upp en sång i Guds folk. Inför Torpkonferensen 2022 är vår bön att rädsla, förvirring och modlöshet ska ge vika och att vi i stället får fyllas av tro, klarsynthet och mod. Det finns helande och hopp för vår värld! Därför får vi sjunga den bön som förenar vår längtan med kristna i alla tider: Kom Herre Jesus!

Du är densamme igår och idag
Du lämmar oss aldrig du står alltid kvar
Dig vill vi ära med allt vad vi har
Du som tröstar och befriar
Du som helar genom dina sår
Du bär löftet
Du som är
helande och hopp för vår värld!

 

Be med oss för Torpkonferensen!

Tacka för:

  • möjligheten att mötas igen på Torpområdet för konferens
  • alla församlingar och individer i rörelsen som är med och möjliggör konferensen genom olika uppdrag och ansvar

Be för:

  • kraft till alla som arbetar med konferensen
  • att programmet med talare och seminarier ska få välsigna
  • att det blir goda dagar med god gemenskap och stark gudsnärvaro
  • att människor ska få möta Gud på ett nära och personligt sätt under konferensen
  • Barnkonferensen
  • Tonårskonferensen

Vecka 24 - juni 2022

Missa inte att följa allt härligt som dyker upp på Torpkonferensen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Tonårskonferensen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.s sociala medier innan och under Torpveckan!