I städerna finns utmaningar som kyrkan kan förändra

Att lämna det trygga och vana, det vi känner till och är bekanta med är en väg som Gud ofta påminner om.

Leave the upper room!lämna den övre salen! - är ett budskap som Kate Coleman, en av talarna på årets Torpkonferens, levererat till kyrkan i Europa. Hon menar att det är dags för kyrkan att på allvar se de behov som finns i samhället och ge sig i nya zoner som inte självklart känns trygga och hemtama. I den övre salen mötte lärjungarna Guds närvaro i Den helige Ande. Det var något som var både nödvändigt och livsförändrande. Men erfarenheten stannade inte där utan de valde att exponera sig för folkskaran och för de frågor som ställdes om deras tro. De kunde ha stannat kvar i den trygga övre salen men Guds Ande hade gjort något med dem och längtan att fler skulle få upptäcka vem Jesus är tog dem vidare till myllret på torget.

Ett av EFKs DNA har varit längtan att få vara pionjära. I det ligger just detta, en kallelse att utifrån de behov Gud visar oss våga kliva in i nya områden, nå nya folkgrupper, starta nya församlingar, pröva nya sätt att ge evangeliet vidare och därmed inte bara vara förvaltare av det tidigare generationer skapat. Det finns många exempel på hur vi tillsammans fått vara pionjära i Sverige och internationellt och det vill vi bygga vidare på.

Ett av de områden där behoven blir tydligare och tydligare är städerna. Här har frikyrkan traditionellt inte varit stark vare sig i Sverige eller i missionen internationellt. Men bara det faktum att många människor bor i städer är motivation för att rikta blicken dit. Dessutom finns det tydliga utmaningar i städerna som kyrkan kan vara med och förändra. I Sverige har begrepp som utsatta områden, segregation och gängkriminalitet blivit något vi ofta hör på nyheterna. Vi kan lätt hamna i att på avstånd förfasas över det vi hör, men Gud ser något annat och sänder sitt folk.

Gud älskar städerna och de människor som finns där. Han kallar oss att vara ett profetiskt tecken på Guds rike där samhällen blir förvandlade av honom. Jag är glad att vi i det senaste numret av Direkt (som håller på att trilla ner i brevlådorna i dagarna) får läsa om några av de initiativ som finns i EFK och vi tror att mycket mer ska komma framöver.

Ingemar Forss,
Missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan

 

Tacka för

  • Att Gud är med oss och använder oss som troende dit vi går

Be för

  • Fler pionjärer till våra städer
  • För våra utsatta områden i Sverig


 

Vecka 41 - oktober 2022
Psst! Nu trillar senaste tidningen av Direkt ner i brevlådorna! Men du kan också hitta tidningen online här.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen