Ung Pionjär - starten på en Jesusrörelse

Denna helg startar regionala kursen Ung Pionjär, som i år blev i fyra olika regioner: Skåne, Jönköping/Nässjö, Östergötland och Dalarna.

En kurs för 16-25 åringar som ger praktisk och vardagsnära undervisning och träning. Man får upptäcka mer om det missionella och pionjära, direkt i vårt svenska samhälle, och att kunna fungera som ledare och aktivist för Guds rike.

Nytt för i år är att vi startar År 2. För de som vill gå ett andra år och fördjupas i att leva ett missionellt liv i ens vardag, genom att i smågrupper bryta ner det man har lärt sig under år 1 och sätta missionella vanor.

Jag själv gick kursens första år 2020 och har nu äran att få hjälpa till i årets grupp. Min upplevelse av kursen är att den ger ”eld i tro och i baken”. Jesus har gett mig nya ögon och ett större hjärta till församlingslivet.

En stor effekt av Ung Pionjär är att allt fler blir mer upplysta om vikten i församlingsplantering i Sverige. Fler blir delaktiga i en lokal plantering, eller engagerar sig i sina församlingar. Ett missionellt liv har får en ny betydelse och jag tror starkt att Ung Pionjär är ett av verktygen för att vända trenden att församlingar minskar till att de ökar!!

/ Maja Persson
Ungdomsledare i Verkstan Elimförsamlingen

Tacka för:

  • Vi är tacksamma för alla anmälda deltagare, för År 1 & År 2. Det har varit utmanande att få ihop anmälningar men vi är väldigt glada över det gäng som har anmält sig.

Be för:

  • Kick Off-helgen i Linköping, 28-30 oktober, som kommer bestå av undervisning, outreach och gemenskap. Be för ledare, deltagare och de människor som Gud förbereder att vi ska möta
  • Be för en trogen och fruktsam grupp. Jesus jobbar med mycket under dessa kursträffar

Tack för att du är med och ber!

Vecka 43 - oktober 2022

Psst!
Den här veckan får du följa Maja Persson på EFKs Instagram  Länk till annan webbplats.i hennes vardag och på Ung Pionjärs kick off!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen