Brasiliens unga behöver Jesus - och skolmat

Bilden föreställer den grupp frivilliga som jobbar mot korruption i staden Caruaru i norra Brasilien, och några svenska gäster.

På söndagen valdes Lula da Silva till ny president i Brasilien. Hans väljare hoppas att han ska kunna skapa rättvisa och hopp för landets fattiga.

Om det lyckas återstår att se, men risken är stor att korruptionen, som både han och hans föregångare anklagats för, behåller sitt grepp om det brasilianska samhället. De som drabbas värst är de fattiga, inte minst barnen.

EFK och vår partner FEPAS jobbar just nu med konkreta insatser för att bekämpa korruptionen i Brasilien, utifrån budskapet om Guds rike. I fokus står skolmaten, som miljontals barn är beroende av som dagens enda rejäla måltid. Allt för ofta hamnar de pengar som ska gå till skolmat i fel fickor. Nu är FEPAS med och formar en generation som både vågar, och har kunskapen och redskapen för att säga ifrån.

Jag befinner mig just nu i norra Brasilien och träffar de eldsjälar och frivilliga som går i bräschen för satsningen. De inspirerar med sin hängivenhet och överlåtelse till Jesus, som ger dem kraft och mod att inte bara lovsjunga utan också att kräva de minstas rätt i det brasilianska samhället. De vet att den enda som kan ge sant hopp är Jesus.

/Stefan Östman, handläggare på Internationella Programmet

Be för:

  • de barn och ungdomar som berörs av projektet, att de ska få hopp och tro på att de själva kan påverka sina liv och sitt samhälle.
  • de lokala ledarna i de sju städer som projektet omfattar, för tålamod, uthållighet och beskydd när de försöker påverka lokala makthavare.
  • den workshop som pågår denna vecka, där alla ledare inom projektet möts för att utbyta erfarenheter och vässa strategierna i arbetet mot korruption.
  • det brasilianska samhället, om ett lugnt efterspel efter presidentvalet, och att Guds rike får bryta fram på alla nivåer.

Tacka för:

  • de församlingar som tar frågor om samhällsansvar på allvar.
  • den entusiasm som finns hos ledare och volontärer för arbetet mot korruption.

Vecka 44 - oktober 2022

Psst!
Den här veckan på EFKs Instagram Länk till annan webbplats. får du följa med Stefan på projektbesök i Brasilien och Paraguay!

Psst 2! Det finns en särskild bönesatsning just för antikorruptionsprojektet - vill du veta mer, kontakta regionledare Anna-Maria Jonsson, anna-maria.jonsson@efk.se

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen