Glad advent - Ljuset i mörkret

Såhär i adventstider väntar vi på Jesu ankomst. Mitt i allt julstök med förväntan och olika förberedelser inför julen, får vi också stanna upp och påminnas om hur stort det är Gud kommer till oss. Under advent skickar våra missionsdirektorer en hälsning i bönebrevet.

Snart är det tredje söndagen i advent. I 2 Petrusbrevet 1:19-21 står det såhär:

Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Dem bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.

Tänk att det finns något som kan lysa upp som en lampa i ett mörkt rum, nåt som kan lysa upp våra inre rum i en tid som är mörk. Det är Guds ord, och det behöver vi läsa tillsammans. Då kan vi få ljus över vad det betyder och det kan få lysa upp vårt liv. En dag ska morgonstjärnan gå upp i våra hjärtan, en dag kommer vi se fullt och klart, men på väg dit får vi läsa Guds ord.

Med önskan om en välsignad advent,
Linalie Newman
Missionsdirektor Evangeliska frikyrkan

 


Be för:

  • Guds frid för de som lever i mörker
  • För julefrid på riktigt mitt julstök, förberedelser och förväntan inför julen
  • Det partners och projekt som EFK jobbar med världen över, för att göra jorden härlig för fler

Vecka 49 - december 2022
Tack för att du är med och ber!

Var med och gör världen fattigdomsfri - ge en gåva på www.efk.se/jul! Länk till annan webbplats.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen