Glad advent - "Hans välde ska aldrig ta slut"

Såhär i adventstider väntar vi på Jesu ankomst. Mitt i allt julstök med förväntan och olika förberedelser inför julen, får vi också stanna upp och påminnas om hur stort det är Gud kommer till oss. Under advent skickar våra missionsdirektorer en hälsning i bönebrevet.

Med tredje söndagen i advent i ryggen, kan vi läsa ur Lukas 1:30

Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.«

Det är en adventstid då vår bön om att Gud ska komma med sitt kungarike är född ur de behov som vi ser i vår tid. Vi längtar efter en ny ordning där fattigdom inte finns mer, där förtryck är utplånat, där den svage får upprättelse, där den missmodige får hopp och styrka och där den som lider blir helad. Det riket kommer Kristus med också denna advent, hans välde gäller än idag och vi får leva i det. 

Med önskan om en välsignad advent,
Ingemar Forss
Missionsdirektor Evangeliska frikyrkan


Be för:

  • Guds frid för de som lever i mörker
  • För julefrid på riktigt mitt julstök, förberedelser och förväntan inför julen
  • De partners och projekt som EFK jobbar med världen över, för att göra jorden härlig för fler

Vecka 50 - december 2022
Tack för att du är med och ber!

Var med och gör världen fattigdomsfri - ge en gåva på www.efk.se/jul!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen