Inför ett nytt år

De senaste åren har vi tillsammans lärt oss att vi inte vet mycket om framtiden. Få experter hade i sina spaningskikare pandemi och krig i Europa. Vår blottade okunskap om det som ligger framför gör att många går in i ett nytt år med försiktighet istället för spirande nyfikenhet.

Det som skett har skapat en tydligare fond för den omgivning där evangeliet behöver förkunnas. Världen är en plats där många saker sker som inte kommer från Gud, men mitt i detta verkar Gud och hans rikes egenskaper som frid, glädje och hopp, och det står i kontrast till mycket av det vi möter. Det här har alltid varit sant, men i ett välståndsland som Sverige vaggas vi lätt in i en illusion om att människan har kontroll.

Det var denna fond som Jesus såg framför sig när han ställde sig upp i sin hemstads synagoga och läste upp orden:

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Den friheten, glädjen och nåden får vi vara mottagare av genom Anden. Jesu programförklaring blir sedan också vår kallelse och när fonden blir skarpare blir också Guds egenskaper tydligare. Vad han vill med oss och hela världen är tydligt. Med både öppna ögon och stor förväntan kan vi därför gå in i ett nytt år med orden i Fader vår – Låt din vilja ske på jorden så som i himlen!

Ingemar Forss
Missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan

Tacka för:

  • Guds trofasthet och ledning genom hela 2022
  • Guds fortsatta ledning in i 2023

Be för:

  • ett nytt år av frid, glädje och hopp
  • för församlingarna i EFK
  • för våra partners
  • Fred i krigsdrabbade delar av världen

Vecka 52 - december 2022
Tack för att du är med och ber!

Var med och gör världen fattigdomsfri - ge en gåva på www.efk.se/jul! Länk till annan webbplats.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen