Ett nådens år för församlingarna

Januari innebär ofta en långsam start för församlingens verksamheter efter helger av högtryck och full aktivitet i kyrkorna. Att kliva in i ett nytt år bär också med sig att stanna upp och smälta året som gått - och 2022 var minst sagt ett händelserikt år, inte bara i världen i stort, utan även i vår rörelse.

Denna vecka ber vi för alla de 294 församlingar som finns i vår rörelse. För gemenskapen i och mellan församlingarna, för ledare och volontärer, för det verk som Gud gör genom församlingen på varje ort. Vår bön är att där de får kraft att fortsätta vara Jesu händer och fötter i sina lokala sammanhang, och frimodigt delar den frihet som finns i Jesus i ord och handling. Vi ber om ett nådens år för församlingarna, så som det står i Lukas 4:18:

"Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren"

Tacka för:

  • Guds omsorg och beskydd över församlingen
  • hur Gud har välsignat församlingarna under 2022
  • alla de som gett av sina gåvor till församlingens arbete

Be för:

  • våra pastorer, ledare och volontärer i våra församlingar
  • goda vägar att dela och nå fler med evangelium
  • verksamhet som får vara till välsignelse för människor och samhället
  • goda relationer till myndigheter och till andra församlingar


Vecka 3 - januari 2023
Tack för att du är med och ber!

EFKs missionsdirektorer har spelat in en årsmöteshälsning där de sammanfattar året som har gått och skickar med ett bibelord för tiden som ligger framför. Här kan du se hela.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen