Fastan 2023 - Fri att tjäna

Nu pågår fastan tiden fram till påsk. Kanske bär du på en längtan att få upptäcka Gud på ett nytt sätt, eller förstå mer av vem Han är. Fastan är en tid då vi inbjuds att stanna upp och avstå från olika saker för att göra plats för tid med Gud i vår vardag. Under sju veckor kommer bönebrevet att reflektera över vad det innebär att följa Jesus.

Det småpratas mellan hyllorna när vi hänger fram skjortor och klär skyltdockorna i nya kläder. Det doftar nybakat från köket och bordet dukas. ”Nu är det dags för fika,” ropar John och alla lämnar sina uppgifter för en stund.

I höstas började vår husförsamling att mötas i Ge för livets second hand-butik i Örebro City istället för hemma hos varandra. Vi jobbar volontärt, fikar, ber och delar livet. Det är inte några stordåd vi uträttar men vi viker dukar, prismärker kläder och skyltar om. Det är märkligt hur mycket energi som ändå frigörs av det enkla praktiska arbetet vi utför tillsammans. Att arbeta några timmar utan att få lön eller egen vinning blir ett sätt att utmana vår egoism och självupptagenhet. Vår rörelse bärs upp av att vi tillsammans tjänar varandra och vår nästa. Det kan se ut på många olika sätt, allt från att vara kassör till att städa kyrkan, vara ledare på läger eller nattvandra. I söndags hade min församling årsmöte, precis som de flesta församlingar har så här i början av året, och då slog det mig hur vackert allt detta tjänande är. Och hur helt självklart det samtidigt är när vi vill följa Jesus.

Syskon, ni är ju kallade till frihet. Men utnyttja inte friheten till att följa er gamla mänskliga natur, utan tjäna varandra i kärlek. (Gal 5:13 NUB)

/Linalie Newman, Missionsdirektor

Tacka för:

  • Alla människor som på olika sätt tjänar i den församling du är med i.

Be för:

  • Att Jesus ska visa dig hur du kan ta nya steg i tjänande denna veckan. Hur kan du utmana din själviskhet och bekvämlighet?
  • Om att få tjäna i glädje och frihet, inte av tvång och plikt utan utifrån kärlek.
  • Be om Andens kreativitet och idérikedom för hur ditt tjänande kan ta sig uttryck

Vecka 11 - mars 2023
Tack för att du är med och ber!

Evangeliska Frikyrkans Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kommer vi under fastan att dela enkla uppmaningar till reflektion och handlingar varje dag, som ett sätt att fasta på, för den som vill.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen