Tid: lördag 19 oktober 2019 kl. 8.30-17.30
Plats: Ryttargårdskyrkan, Linköping
Pris: 300 kr (betalas på plats, helst med Swish)

Linköping: Helande och hopp - för alla folk

Välkommen till Missionskonferens i Ryttargårdskyrkan där vi tillsammans inspireras till mission och samtalar om aktuella missionsfrågor. Vi kommer även få besök av från våra systerkyrkor och partnerorganisationer i våra fyra regioner. Ett ungspår kommer att köras parallellt med övrigt program delar av dagen. Mer information kommer innan sommaren!

Program

Skriv tabellbeskrivning här

8:30-9:30

Drop-in-fika

9:30

Lovsång

10:15

Bibelstudium


1 - Symphorien Bouassi från RCA

Gruppsamtal – bikupor – respons – moderator – Linalie N – 20 min

2 – Dhana Lama Nepal
Gruppsamtal – bikupor – respons – moderator – Linalie N – 20 min

12:00-13:30

Lunch

13:30-14:30

Eftermiddag Seminarier


  • Helande och hopp när kriget kommer - Symphorien Bouassi
  • En växande kyrka i en tid av motstånd - ett inifrån perspektiv från kyrkan i Centralasien
  • Helande och hopp i Brasilien
  • Läget och framtiden för den kristna församlingen i Turkiet

14:45-15:45

Eftermiddag Seminarier + Ung-spår


  • Count your costs (Luk 14:28-33) - Dane och Melita Vidovic
  • Helande o hopp för traffickingoffer i Nepal - Dhana Lama
  • Helande och hopp i Paraguay
  • Helande och hopp för alla barn – Stefan Östman och Bitte Arréhn

15:45-16:30

Fika

16:30-17:30

Avslutande förbönsgudstjänst

Konferensen arrangeras också i Örnsköldsvik:

Få en glimt av vårt internationella arbete:

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag är projektledare för missionskonferensen!

Rune Jonsson
Insamlingsadministratör 50% och projektledare för event 50%

070-291 07 93

rune.jonsson@efk.se