Tid: lördag 26 oktober 2019 kl. 8.30-17.30
Plats: Elimkyrkan, Örnsköldsvik
Pris: 300 kr (Betalas på plats, gärna med Swish)

Örnsköldsvik: Helande och hopp - för alla folk

Välkommen till missionskonferens i Elimkyrkan, Örnsköldsvik där vi tillsammans inspireras till mission och samtalar om aktuella missionsfrågor. Vi kommer även få besök av från våra systerkyrkor och partnerorganisationer i våra fyra regioner. Mer information kommer innan sommaren!

Program

Skriv tabellbeskrivning här

8:30-9:30

Drop-in-fika

9:30

Lovsång

10:15

Bibelstudium


1 - Symphorien Bouassi från RCA

Gruppsamtal – bikupor – respons – moderator – 20 min
2 – Youssef* från Nordafrika
Gruppsamtal – bikupor – respons – moderator – 20 min

12:00-13:30

Lunch

13:30-14:30

Seminarier


  • Helande och hopp mitt i förföljelse
  • Helande och hopp när kriget kommer - Symphorien Bouassi
  • Helande och hopp för alla barn – Stefan Östman och Bitte Arréhn

14:45-15:45

Eftermiddag Seminarier


  • Helande och hopp mitt i förföljelse
  • Helande och hopp när kriget kommer - Symphorien Bouassi
  • Helande och hopp för alla barn – Stefan Östman och Bitte Arréhn

15:45-16:30

Fika

16:30-17:30

Avslutande förbönsgudstjänst

Konferensen arrangeras också i Linköping:

Få en glimt av vårt internationella arbete:

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag är projektledare för missionskonferensen!

Rune Jonsson
Insamlingsadministratör 50% och projektledare för event 50%

070-291 07 93

rune.jonsson@efk.se