Tid: torsdag 10 oktober 2019 kl. 9.30-13.30
Plats: EFKs Sverigekontor, Örebro
Pris: 300 kr

Kursdag om tystnadsplikten för pastorer inom EFK

EFK inbjuder alla som arbetar under någon form av tystnadsplikt till en kursdag, 10 oktober. Under dagen utgår vi från den ordning som EFKs styrelse har beslutat om gällande tystnadsplikten.

I kursen utgår vi från EFKs riktlinjer för tystnadspliken, som du hittar härPDF.

Plats: EFKs Sverigekontor.
Tid: Torsdag 10 oktober 2019 kl. 9:30-13.30
Pris: 300 kr inkl lunch. Betalas på plats.
Anmälan: Senast 1 oktober till oyvind.tholvsen@efk.se. Uppge namn, e-post samt eventuellt behov av specialkost.

På eftermiddagen samma dag och plats hålls en kurs för vigselförrättare i EFK. Vill du delta i båda kurserna kostar detta 400 kr totalt.