Tid: torsdag 23 januari 2020 kl. 18.00-20.00
Plats: Göteborg, Saronkyrkan
Pris:

Forumsamling inför Kongress 2020 - Göteborg

Kom och möt oss som missionsdirektorer och ledamöter i styrelsen, med flera, till regionalaforumsamlingar för att förbereda samtal och beslut i Kongress 2020.

Forumsamlingarna liksom Kongress 2020 ska präglas av gemensam samling kring vägen framåt. Tid för samtal ska ges gällande revideringen av EFKs Tro- och självförståelsedokument. Bakgrunden är den bearbetning som gjorts av de fyra identitetsbegreppen i EFKs teologisk profil;
evangelikal, missionsinriktad, baptistisk och karismatisk vid Kongress 2018 och
Representantskapsmöte 2019. En tillsatt teologigrupp har utifrån dessa samtal tagit fram ett förslag till revidering av dokumentet, som går på remiss till församlingarna inför beslut i Kongress 2020.

Eftersom det pågår samtal om samkönade relationer i vår rörelse så kommer det presenteras ett förslag till samtalsunderlag för fortsatt bearbetning i den lokala församlingen.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör av dig till mig om du har frågor!

Rune Jonsson
Insamlingsadministratör 50% och projektledare för event 50%

070-291 07 93

rune.jonsson@efk.se