Tid: torsdag 14 januari 2021 kl. 9.30-12.00
Plats: Digitalt
Pris: 150 kr

Introkurs Tystnadsplikt

Välkommen med på digital kortkurs 14 januari 2021! Du som är ny pastor eller medarbetare, eller tidigare inte haft möjlighet att ta del, har nu chansen att vara med. Det är viktigt och nödvändigt att ha kunskap om de ordningar som gäller i vårt sammanhang och kunna hantera detta i din tjänst.

Tystnadsplikten är viktig för att möjliggöra förtroendefulla samtal mellan själavårdare och konfident. Under åren 2012 till 2015 har vi i Evangeliska Frikyrkan arbetat med att förtydliga hur vi förstår och förhåller oss till detta löfte som själavårdare ger om att inte för någon röja vad som anförtros i syndabekännelse eller enskild själavård.

Denna kurs vänder sig till alla som möter människor i samtal och vägledning.

Anmäl dig senast 10 januari till susanne.olofsson@efk.se.
Några dagar innan kursstart får du en länk för att kunna ansluta till kursen.

Innan kursen bör du ha läst igenom dokumentet ”Tystnadsplikten i Evangeliska Frikyrkan”PDF.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag är kursledare för kursen om tystnadsplikt!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

markus.sand@efk.se

Ta kontakt med mig om du vill anmäla dig!

Susanne Olofsson
Ledarutvecklare med fokus på barn och familj 70 %
019- 16 76 41
070-386 87 64

susanne.olofsson@efk.se