Tid: lördag 15 januari 2022 kl. 9.30-14.30
Plats: Digitalt
Pris: 150 kr

Styrelse -22

Välkommen med på Styrelse -22 — Årets bästa uppstart för din styrelse och församlingsledning!

Den digitala dagen ”Styrelse 21” i januari 2021 samlade rekordmånga! Behovet av att få lyfta styrelse- och ledningsfrågor är stort. Vi erbjuder nu ”Styrelse 22”, så boka redan nu in lördagen den 15 januari kl 9.30-14.30.

Var med på en riktigt bra digital dag speciellt för ordföranden, styrelser och församlingsledningar i EFK. Man kan med fördel samla sin styrelse/ församlingsledning lokalt och delta tillsammans. I tre gemensamma pass och en rad olika seminarier tar vi upp angelägna ämnen och viktiga frågor. Låt det bli en dag som fortsätter i egna samtal och bearbetning!

Bland rubrikerna: Att arbeta med och i en valberedning / Verktyg och tips för bättre möten / Kris och konflikt – vad är det som händer? / Hur får vi det att blomstra? / Bönen som verktyg / Internationell mission – i missionsråd och styrelse / Vad betyder det att vara arbetsgivare? / Styrelsearbetets hantverk – för både nya och erfarna / Ekonomi och kommunikation – hur skapar vi engagemang och delaktighet?

Bland de medverkande möter du Linalie Newman, Markus Sand, Daniel Råsberg, Kim Brynte, Ingemar Fhager, Susanne Olofsson, Jan-Eric Rönngren, Håkan Kenne… med flera.

Praktisk information

Vi uppmuntrar till att mötas som grupp och tillsammans ta del av de gemensamma passen. För att vara med på olika seminarier behöver man dock kunna koppla upp sig separat på plattformen Zoom (såvida inte flera är med på samma seminarium och ser det tillsammans).

Varför inte låta detta bli avstamp för en fortsatt dag med din styrelse/församlingsledning. Ta tid att samtala och följa upp både gemensamma pass och seminarier.

Anmäl dig

Alla som önskar deltaga behöver göra en egen separat anmälan. I samband med anmälan kan man ange sin församling som fakturaadress om man så önskar. Priset för dagen är 150 kr/deltagare. Studieförbundet Bilda hjälper oss att arrangera dagen och tar även emot anmälningarna. Senast 10 januari behöver vi ha din anmälan!

Anmäl dig genom att klicka dig fram till bilda.nu/styrelse22 Länk till annan webbplats..

Under november kommer du snart kunna se hela upplägget för dagen.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag är med och planerar Styrelse -22!

Susanne Olofsson
Ledarutvecklare med fokus på barn och familj 70 %
019- 16 76 41
070-386 87 64

susanne.olofsson@efk.se