Tid: lördag 9 april 2022 kl. 10.00-16.00
Plats: Korskyrkan Stockholm, Immanuelskyrkan Malmö och Elimkyrkan Örnsköldsvik
Pris: Självkostnadspris för mat betalas på plats.

Processdag: "Om synd, sexualitet och identitet och frågan om samkönade relationer"

Under hösten 2021 till och med våren 2023 bjuds rörelsen in till fyra processdagar, då vi tillsammans ska arbeta med frågan om samkönade relationer. Nästa processdag blir 9 april 2022 och du kommer att kunna delta på tre olika platser i landet: Korskyrkan Stockholm, Immanuelskyrkan Malmö och Elimkyrkan Örnsköldsvik. Temat för dagen är: "Om synd, sexualitet och identitet och frågan om samkönade relationer".

Processdagen var egentligen planerad till 12 februari, men på grund av rådande restriktioner flyttas den fram till 9 april.

Du kan delta i processdagen från tre olika platser: Korskyrkan Stockholm, Immanuelskyrkan Malmö och Elimkyrkan Örnsköldsvik. Programmet sänds från Stockholm och streamas till Malmö och Örnsköldsvik. Vi tror att vi samtalar bäst när vi möts tillsammans, så det är inte möjligt att följa dagen hemifrån. Efteråt skickas däremot föredragen ut i skriftlig eller inspelad form till varje församling, så att innehållet blir tillgängligt även för dig som inte kan delta.

Anmälan: Anmäl dig via detta formulär senast 31 mars. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kostnad: Du betalar endast självkostnadspris för mat (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika). Betalning sker på plats via Swish.

Covid-19: Vi arrangerar processdagen på ett ansvarsfullt sätt. Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förbehåller oss för att förutsättningarna kan komma att ändras.

Tema: Om synd, sexualitet och identitet och frågan om samkönade relationer

Urskillning är ett centralt begrepp när Nya Testamentet beskriver hur vi söker Guds vilja. När Paulus ber för kyrkan utbrister han: ”Min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag.” (Fil 1:9-10)

För att växa och bli rika på urskillning tror vi att en välgrundad förståelse för trons innehåll, för samtidens syn på sexualitet och identitet samt en god pastoral praxis behövs. I mötet mellan dessa perspektiv är kyrkan ständigt kallad att leva, och där behöver också frågan om samkönade relationer varsamt bearbetas.

Välkommen med att processa detta tillsammans som rörelse!

Processdagarna: En möjlighet för rörelsen att bearbeta tillsammans

Syftet med processdagarna är:

  • att ge möjlighet till rörelsen att få inblick i arbetsgruppens process.
  • att ge rörelsen möjlighet till påverkan på bearbetningen som arbetsgruppen gör.
  • att ge rörelsen och enskilda församlingarna en möjlighet att bearbeta frågorna kring samkönade relationer.

Under hösten 2021 till och med våren 2023 bjuds rörelsen in till en processdag per termin. Totalt blir det fyra processdagar som tar upp fyra olika teman. Efter processdagen skickas föredragen ut i skriftlig form till varje församling, tillsammans med samtalsfrågor så att man kan fortsätta bearbetningen i sitt lokala sammanhang.

De fyra processdagarna är:

  • Hösten 2021: Evangelikal bibelläsning i relation till samkönade relationer - Hölls i Korskyrkan Uppsala i september 2021. Vill du ta del av det skriftliga materialet från dagen? Kontakta i första hand din församlingsledning, i andra hand per mejl till kristina.sandin@efk.se.
  • Våren 2022: Om synd, sexualitet och identitet och frågan om samkönade relationer - 9 april 2022 i Korskyrkan Stockholm, Immanuelskyrkan Malmö och Elimkyrkan Örnsköldsvik. Programmet sänds från Stockholm och streamas till Malmö och Örnsköldsvik.
  • Hösten 2022: EFK som baptistisk rörelse – hur olika kan vi tycka i denna fråga? - 1 oktober 2022. Plats meddelas senare.
  • Våren 2023: Att vara både en församlingsrörelse och en missionsrörelse - Plats och datum meddelas senare.

Mer information kommer inför respektive processdag. Samtliga processdagar är öppna för alla som är medlem i en EFK-församling.

Bakgrund: Samtalet om samkönade relationer i EFK

Vid kongressen 2020 tog vi i EFK tillsammans ett beslut om att uppdra till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som teologiskt och etiskt skulle belysa frågorna kring samkönade relationer. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som består av 20 personer med bred representation i EFKs gemensamma organisation och i rörelsen. Arbetsgruppen kommer att arbeta med frågan under en längre tid och rörelsen kommer på olika sätt att involveras i processen. Syftet med arbetet är att belysa frågorna utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell.

Parallellt med detta har styrelsen tillsatt en grupp som ska följa arbetsgruppen i bön.

Hela processen ska leda fram till en rapport som delges styrelsen och rörelsen. Här kan du läsa mer om processen och även hitta en del material för samtal om samkönade relationer i församlingen. Öppnas i nytt fönster.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag är projektledare för processdagen!

Staffan Jenemark
Tf kommunikations- och insamlingschef


staffan.jenemark@efk.se