Tid: lördag 1 oktober 2022 kl. 10.00-16.00
Plats: Korskyrkan Stockholm
Pris: Självkostnadspris för mat betalas på plats.

Processdag: "EFK som baptistisk rörelse – hur olika kan vi tycka i denna fråga?"

Under hösten 2021 till och med våren 2023 bjuds rörelsen in till fyra processdagar, då vi tillsammans ska arbeta med frågan om samkönade relationer. Nästa processdag blir 1 oktober 2022. Temat för dagen är: EFK som baptistisk rörelse – hur olika kan vi tycka i denna fråga?

Datum och tid: 1 oktober 9.30-16. Se detaljerat program längre ner på sidan.

Plats: Processdagen arrangeras i Korskyrkan Stockholm. Har du inte möjlighet att delta på plats, är du välkommen att höra av dig. Vi tror att vi samtalar bäst när vi möts i samma rum, men vi vill ge förutsättningar för så många som möjligt i rörelsen att delta. Är ni en församling, församlingsledning, smågrupp eller husförsamling som vill delta, är du välkommen att höra av dig. Kontakta Erika Moll på erika.moll@efk.se så försöker vi hitta en lösning, där ni kan delta i en grupp, med en egen utsedd samtalsledare och eget ansvar för teknik. Efteråt skickas föredragen ut i skriftlig eller inspelad form till varje församling, så att innehållet blir tillgängligt även för dig som inte kan delta.

Anmälan: Anmälan är stängd. Mejla Staffan Jenemark vid frågor.

Kostnad: Du betalar endast självkostnadspris för mat (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika). Betalning sker på plats via Swish.

Tema: EFK som baptistisk rörelse – hur olika kan vi tycka i denna fråga?

Alla som är medlem i en EFK-församling inbjuds nu att delta i den tredje processdagen som kommer att bearbeta frågan utifrån att EFK är en baptistisk rörelse, att EFK är en församlingsrörelse som valt att samarbeta med varandra och att EFK är en kongregationalistisk rörelse. Vad betyder allt det för frågan om samkönade relationer?

I EFKs Tro och självförståelse Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. beskrivs baptismen utifrån fyra punkter:

 • Dop äger rum som en följd av en persons egen bekännelse av tro.
 • Församlingen utgörs av de som tror och vill överlåta sig till Kristus och gemenskapen.
 • Kyrkan måste vara fri att i liv, ord och handling uttrycka sin tro.
 • Alla har möjlighet att tjäna utifrån kallelse, gåvor och församlingens förtroende.

Under dagen kommer du att få lyssna på föredrag, ta in andras reflektioner, lyssna till pastorers erfarenheter och själv få möjlighet att ställa frågor och ge uttryck för dina tankar.

Vi har mycket att prata om! Kom och var med!

Program

09.30 Incheckning – på plats i Korskyrkan i Stockholm, eller via länk. Fika serveras i Korskyrkan i Stockholm.
10.00 Inledning, bön och lovsång
10.40 Föredrag av Öyvind Tholvsen, Fredrik Wenell och Linnea Åberg
11.30-12.15 Panelsamtal: Anton Johnson, Stefan Swärd, Linnea Åberg, och Markus Sand
12.15 LUNCH
13.00 Introduktion av eftermiddagen
13.10 Fyra pastorer berättar hur de och deras församlingar tänker i frågan om samkönade relationer.

 • Johan Arenius Immanuelskyrkan Örebro
 • Anna Aspås, Höglandskyrkan Sävsjö
 • Richard Hultmar, Korskyrkan Stockholm
 • Daniel Dalemo, Saronkyrkan Göteborg

14.10 Forumsamtal. Alla deltagare, på plats och digitalt, kan anmäla inlägg eller frågor som man antingen själv framför eller sänder i sms, så att moderatorer under dagen kan läsa upp dem.
15.30 FIKAPAUS
15.40 Avslutning av dagen
16.00 Programmet är slut

Processdagarna: En möjlighet för rörelsen att bearbeta tillsammans

Syftet med processdagarna är:

 • att ge möjlighet till rörelsen att få inblick i arbetsgruppens process.
 • att ge rörelsen möjlighet till påverkan på bearbetningen som arbetsgruppen gör.
 • att ge rörelsen och enskilda församlingarna en möjlighet att bearbeta frågorna kring samkönade relationer.

Under hösten 2021 till och med våren 2023 bjuds rörelsen in till en processdag per termin. Totalt blir det fyra processdagar som tar upp fyra olika teman. Efter processdagen skickas föredragen ut i skriftlig form till varje församling, tillsammans med samtalsfrågor så att man kan fortsätta bearbetningen i sitt lokala sammanhang.

De fyra processdagarna är:

 • Hösten 2021: Evangelikal bibelläsning i relation till samkönade relationer - Hölls i Korskyrkan Uppsala i september 2021. Vill du ta del av det skriftliga materialet från dagen? Kontakta i första hand din församlingsledning, i andra hand via mejl till EFKs kommunikationsavdelning.
 • Våren 2022: Om synd, sexualitet och identitet och frågan om samkönade relationer - 9 april 2022 i Korskyrkan Stockholm, Immanuelskyrkan Malmö och Elimkyrkan Örnsköldsvik. Vill du ta del av det skriftliga materialet från dagen? Kontakta i första hand din församlingsledning, i andra hand via mejl till EFKs kommunikationsavdelning.
 • Hösten 2022: EFK som baptistisk rörelse – hur olika kan vi tycka i denna fråga? - 1 oktober 2022 i Korskyrkan Stockholm.
 • Våren 2023: Att vara både en församlingsrörelse och en missionsrörelse - Plats och datum meddelas senare.

Mer information kommer inför respektive processdag. Samtliga processdagar är öppna för alla som är medlem i en EFK-församling.

Bakgrund: Samtalet om samkönade relationer i EFK

Vid kongressen 2020 tog vi i EFK tillsammans ett beslut om att uppdra till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som teologiskt och etiskt skulle belysa frågorna kring samkönade relationer. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som består av 20 personer med bred representation i EFKs gemensamma organisation och i rörelsen. Arbetsgruppen kommer att arbeta med frågan under en längre tid och rörelsen kommer på olika sätt att involveras i processen. Syftet med arbetet är att belysa frågorna utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell.

Parallellt med detta har styrelsen tillsatt en grupp som ska följa arbetsgruppen i bön.

Hela processen ska leda fram till en rapport som delges styrelsen och rörelsen vid EFKs representantskapsmöte 13 maj. Här kan du läsa mer om processen och även hitta en del material för samtal om samkönade relationer i församlingen. Öppnas i nytt fönster.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig om du har frågor!

Staffan Jenemark
Kommunikations- och insamlingschef
073-868 28 17

Mejla mig!