Tid: lördag 4 februari 2023 kl. 10.00-16.00
Plats: Ryttargårdskyrkan Linköping
Pris: Självkostnadspris för mat betalas på plats.

Processdag: "Att vara både en församlings- och en missionsrörelse"

Under hösten 2021 till och med våren 2023 bjuds rörelsen in till fyra processdagar, då vi tillsammans ska arbeta med frågan om samkönade relationer. 4 februari är det dags för den fjärde och sista. Temat för den fjärde och sista processdagen är: Att vara både en församlings- och en missionsrörelse - hur blir EFK en välkomnande och lärjungaformande gemenskap för alla?

Plats: Ryttargårdskyrkan Linköping
Tid: 4 februari 2023

Processdagarna: En möjlighet för rörelsen att bearbeta tillsammans

Syftet med processdagarna är:

  • att ge möjlighet till rörelsen att få inblick i arbetsgruppens process.
  • att ge rörelsen möjlighet till påverkan på bearbetningen som arbetsgruppen gör.
  • att ge rörelsen och enskilda församlingarna en möjlighet att bearbeta frågorna kring samkönade relationer.

Under hösten 2021 till och med våren 2023 bjuds rörelsen in till en processdag per termin. Totalt blir det fyra processdagar som tar upp fyra olika teman. Efter processdagen skickas föredragen ut i skriftlig form till varje församling, tillsammans med samtalsfrågor så att man kan fortsätta bearbetningen i sitt lokala sammanhang.

De fyra processdagarna är:

  • Hösten 2021: Evangelikal bibelläsning i relation till samkönade relationer - Hölls i Korskyrkan Uppsala i september 2021. Vill du ta del av det skriftliga materialet från dagen? Kontakta i första hand din församlingsledning, i andra hand via mejl till EFKs kommunikationsavdelning.
  • Våren 2022: Om synd, sexualitet och identitet och frågan om samkönade relationer - 9 april 2022 i Korskyrkan Stockholm, Immanuelskyrkan Malmö och Elimkyrkan Örnsköldsvik. Vill du ta del av det skriftliga materialet från dagen? Kontakta i första hand din församlingsledning, i andra hand via mejl till EFKs kommunikationsavdelning.
  • Hösten 2022: EFK som baptistisk rörelse – hur olika kan vi tycka i denna fråga? - 1 oktober 2022 i Korskyrkan Stockholm.
  • Våren 2023: Att vara både en församlingsrörelse och en missionsrörelse - Plats och datum meddelas senare.

Mer information kommer inför respektive processdag. Samtliga processdagar är öppna för alla som är medlem i en EFK-församling.

Bakgrund: Samtalet om samkönade relationer i EFK

Vid kongressen 2020 tog vi i EFK tillsammans ett beslut om att uppdra till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som teologiskt och etiskt skulle belysa frågorna kring samkönade relationer. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som består av 20 personer med bred representation i EFKs gemensamma organisation och i rörelsen. Arbetsgruppen kommer att arbeta med frågan under en längre tid och rörelsen kommer på olika sätt att involveras i processen. Syftet med arbetet är att belysa frågorna utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell.

Parallellt med detta har styrelsen tillsatt en grupp som ska följa arbetsgruppen i bön.

Hela processen ska leda fram till en rapport som delges styrelsen och rörelsen vid EFKs representantskapsmöte 13 maj. Här kan du läsa mer om processen och även hitta en del material för samtal om samkönade relationer i församlingen. Öppnas i nytt fönster.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig om du har frågor!

Staffan Jenemark
Kommunikations- och insamlingschef
073-868 28 17

staffan.jenemark@efk.se

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen