Tid: onsdag 8 mars 2023
Plats: Ryttargårdskyrkan, Linköping

Förkunnarkonferens i Ryttargårdskyrkan

Kära predikantkollega! Vi siktar nu på femte upplagan av ”Förkunnaren och förkunnelsen”, som äger rum i Ryttargårdskyrkan i Linköping den 8 mars 2023.

När idén till en förkunnardag föddes för några år sedan såg vi ett behov av att både uppmuntra och vägleda varandra som predikanter. Hur växer vi i uppdraget, kan man vässa sina verktyg för att tydligare och varmare förkunna evangelium, och vad gör vi med våndan och skavet som också hör till förkunnargärningen? Till nästa förkunnardag hälsar vi Åsa Molin, Magnus Malm, Ellen Hemström och Carl-Olov Hultby välkomna. Det är ingen tillfällighet att just dessa kommer, utan vi tror att de har angelägna och viktiga bidrag till oss.

Vi skulle vilja uppmuntra dig att planera för att vara med hela dagen, och inte avvika i förväg. Att ägna en heldag per år åt förkunnargärningen tror vi att vi alla behöver, så ge dig själv gåvan att vara fullt närvarande tills vi fått be för dig och sända ut dig i Andens kraft för ytterligare en period av troget tjänande.

Varmt välkommen!

Daniel Röjås och Fredrik Lignell

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen