Tid: tisdag 18 april 2023 kl. 13.00-14.30
Plats: Ekumeniska centret (Pingst FFS matsal), Gustavslundsvägen 18 i Alvik

Rapportsläpp: Frikyrkans närvaro i utsatta områden

De utsatta områdena är tyvärr ständigt aktuella. De politiska utspelen är många, men få verkar på allvar veta hur man kan ändra situationen. Därför kommer nu en rapport som belyser den frikyrkliga närvaron i polisens 61 utsatta och prioriterade områden.

Vi tror att frikyrkan har en väldigt viktig roll att spela som en aktör i ett mycket större pussel. Sveriges utanförskapsområden präglas av mångkultur och religion och där har frikyrkan en unik kompetens. Vi är vana vid religionsmöten, människor i utsatthet och vi är vana vid att vara en minoritet.

Sveriges kristna råd (SKR) har genom webinarier lyft fram ”Kyrkorna och gängvåldet Länk till annan webbplats.” och med denna rapport vill vi zooma in mer specifikt på vad frikyrkorna kan bidra med.

Rapporten består av två delar. Första delen är en statistikdel där vi grundligt går igenom samtliga församlingar som är aktiva i Sveriges 61 utsatta stadsdelar och kartlägger vilka verksamheter de bedriver. I andra delen har vi bjudit in personer boende och verksamma i dessa områden att dela med sig av sina erfarenheter gällande olika ämnen såsom: brottsförebyggande arbete, mötet med muslimer, barn och unga, bön etc. I del två lyfts inga teorier fram utan metoder och tips från många års verksamhet inifrån stadsdelarna.

Många författare ger bredd åt frågan

Redaktörer för rapporten: Erika Bergman (EFK), Jonas Melin (SAM) & Johannes Stenberg (EFK)

Författare i rapporten: Patricia Ask (EFK), Esther Björkman (Livets ord), Lars Cedergren (Pingst), Rickard Cruz (EFK/Katalysator), Jonathan Ekros (Pingst/EFK), Maria Karlsson (Pingst/ALT), Anton Lidström (EK/Gå ut mission), Robin Minshull (SAM/EFK), Lars Mörling (EFK), Joanna Simonsson (EFK), Mikael Wahl (EFK/Kings Kids).

Kontakt: Johannes Stenberg eller Erika Bergman

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen