Tid: lördag 22 april 2023 kl. 10.00-15.00
Plats: Kyrkan vid Brommaplan, Stockholm

My Life Workshop - Kursledardag

My Life Workshop

My Life Workshop är ett spännande kurskoncept där man under 6 kurstillfällen får möjlighet att fundera på och samtala om sin livsberättelse. Vad har jag varit med om i mitt liv? Hur har jag formats till den jag är?

Kursen handlar också om hur Gud enligt kristen tro kan vara närvarande i våra liv.
Konceptet liknar Alphakursen i den meningen att den hjälper människor att upptäcka kristen tro, men utgångspunkten är inte föredrag utan samtal utifrån deltagarnas liv. Detta gör hela upplägget mycket personligt, relevant och livsnära. My Life Workshop handlar om att på djupet få samtala om sitt liv och att få upptäcka kopplingarna till kristen tro.

Läs mer på My Life Workshops hemsida Länk till annan webbplats.. På hemsidan finns ävem en kort infofilm Länk till annan webbplats..

Är du intresserad av att lära dig kurskonceptet för att själv kunna leda kurser i My Life Workshop så bjuder Kyrkan vid Brommaplan in till en ledarkurs som ger dig behörighet/licens att leda kurser.

Anmälan senast den 17 april till Klas Eriksson genom att mejl, eller kontakta honom på
070- 491 12 65

Kursavgiften är 200 kr för fika och lunch. Sedan tillkommer en engångsavgift på 800 kr för den som vill bli en licenserad ledare för MLW. Den avgiften ger tillgång till det digitala kursmaterialet.

Vill du hellre gå en ledarkurs via zoom?

Vi erbjuder en digital kurs torsdagen den 30 mars kl. 9-12
Anmälan och information kontakta Cahtrine Nygren senast 27 mars

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen