Tid: onsdag 18 oktober 2023
Plats: EFKs Sverigekontor i Örebro
Pris: 400 kr per dag (inklusive material, lunch och fika)

Ledd att leda - coaching

Att leda från predikstolen är en form av ledarskap, att leda en och en genom relationer är ett annat sätt, väl beprövat. Vi behöver rustas och tränas även för denna form av ledarskap. Därför har EFKs Sverigeprogram utformat en kurs kring andlig vägledning, coaching och mentorskap.

Coaching

Onsdag 18 oktober 2023
Urban Gustavson, pastor i Brokyrkan Borås

Mentorskap

10 april 2024
Martin Ström, Internationell missionsledare SAM, tidigare missionsledare för OM Sverige

Anmälan senast 9 oktober: via mejl till Anna-Lena Thoursie
Digitalt deltagande kan erbjudas för grupper om minst 3 personer. Kostnad för kurs och material blir då 250 kr per deltagare.

Läs mer om Ledd att leda här