Tid: fredag 20 oktober 2023 kl. 10.00-12.30
Plats: S:t Clara kyrka, Stockholm
Pris: Gratis

A New Roadmap med Theo Visser

Att Alpha är ett bra redskap för att människor ska komma till tro är de allra flestas erfarenhet. Men, många av oss brottas med nästa steg efter Alpha.

Hur får vi dem som kommer och blir nyfikna på Jesus att fortsätta växa och landa in i församlingsgemenskap och en kristen tro som håller? Hur kan vi få se Alpha-deltagarna växa och bli ledare och se nya grupper och missionella initiativ startas? Hur når vi nästa generation?

Frågor som dessa har Theo Visser från Rotterdam, Nederländerna, stor erfarenhet av. Vi har därför bjudit in honom till Sverige för att hjälpa oss vidare.

Theo Visser har startat en mångkulturell församling som heter LEEF. Han tränar även andra i att använda Alpha för att starta nya kristna gemenskaper genom organisationen Intercultural Church Plants in Europe (ICP). Länk till annan webbplats.

Anmäl dig senast 15 okt till marielouise@alphasverige.se

Dagen är gratis. Vi börjar med fika kl 10. Efter samlingen kan de som vill följa med på lunch (varje person betalar själv).