Kongress 2020 banner

Välkommen till EFKs kongress 2020!

Kongress 2020

EFKs styrelse inbjuder EFKs samverkande församlingar till kongress i Fryshuset, Stockholm 1-2 maj.

Sprid information om kongressen i din församling!

Inspirationsfilm om EFK (från 2017)