Forumsamlingar inför Kongress 2020

Forumsamlingar inför Kongress 2020. Kongress 2020 kommer att vara på Fryshuset, Stockholm.

EFKs kongress har senarelagts från 1-2 maj till 19 september och kommer att genomföras digitalt. Mer information kommer!

Kom och möt oss som missionsdirektorer och ledamöter i styrelsen, med flera, till regionalaforumsamlingar för att förbereda samtal och beslut i Kongress 2020.

Forumsamlingarna liksom Kongress 2020 ska präglas av gemensam samling kring vägen framåt. Tid för samtal ska ges gällande revideringen av EFKs Tro- och självförståelsedokument. Bakgrunden är den bearbetning som gjorts av de fyra identitetsbegreppen i EFKs teologisk profil;
evangelikal, missionsinriktad, baptistisk och karismatisk vid Kongress 2018 och
Representantskapsmöte 2019. En tillsatt teologigrupp har utifrån dessa samtal tagit fram ett förslag till revidering av dokumentet, som går på remiss till församlingarna inför beslut i Kongress 2020.

Eftersom det pågår samtal om samkönade relationer i vår rörelse så kommer det presenteras ett förslag till samtalsunderlag för fortsatt bearbetning i den lokala församlingen.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Tid

Plats

22 januari

18:00

Malmö, Immanuelskyrkan

22 januari

18:30

Stockholm, Folkungakyrkan

23 januari

18:00

Göteborg, Saronkyrkan

23 januari

18:00

Örebro, Immanuelskyrkan

29 januari

18:00

Linköping, Ryttargårdskyrkan

29 januari

18:00

Örnsköldsvik. Elimkyrkan

30 januari

18:00

Falun, Lugnetkyrkan

30 januari

18:00

Luleå, Korskyrkan

5 februari

18:00

Skövde, Elimkyrkan

5 februari

18:00

Jönköping, Korskyrkan

Boka även in den 1-2 maj 2020 då vi kommer ha vår Kongress i Fryshuset, Stockholm. Mer information kommer senare.

Välkomna! Vi ser fram emot ett intressant samtal så bjud med ledare från
din församling i olika åldrar och bakgrund.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör av dig till mig om du har frågor!

Rune Jonsson
Insamlingsadministratör 50% och projektledare för event 50%

070-291 07 93

rune.jonsson@efk.se