Praktisk info

EFKs kongress har senarelagts från 1-2 maj till 19 september och kommer att genomföras digitalt. Mer information kommer!

Innehållsförteckning

Plats och tid

Kongressen hålls 19 september och kommer att genomföras digitalt.

Anmälan

Anmäl dig till kongressen idag!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du behöver anmäla var person för sig inom samma familj. Välj då vilken biljett som ska användas. För säkra deltagande i kongressen behöver du anmäla dig senast den 1 september. All anmälan är bindande.

Återbetalning av kongressavgift sker endast med sjukintyg

Deltagande och ombud

Alla medlemmar i EFKs samverkande församlingar välkomnas att delta i kongressen. För att kunna rösta och delta i beslut krävs att personen är utsedd som ombud för sin församling.

EFKs stadgar säger att församling med högst hundra medlemmar har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat tiotal medlemmar. Församling med över etthundra medlemmar har därutöver rätt att utse fem ombud för varje ytterligare påbörjat hundratal medlemmar. Maximalt antal ombud som kan utses är sjuttio.

Varje ombud vid kongressen äger en röst.

En person kan bli utsedd som ombud i årsmöte/församlingsmöte eller av sin församlings ledning.

När anmälningstiden gått ut sänds en lista över anmälda personer från en församling till församlingens föreståndare och ordförande för kännedom (via församlingens e-postadress). Här framgår vilka som anmält sig som ombud och som övriga deltagare. Därefter ges möjlighet att inom några dagar göra kompletteringar eller eventuella ändringar.

Kongresshandlingar och årsbok

Du kan redan nu läsa och ladda ner kongresshandlingarna för att förbereda dig och församlingen för kongressen. Ladda ner kongresshandlingar:

I kongresshandlingarna finns en introduktion till revideringsförslag av EFKs tro och självförståelse, där det på sida 9, punkt 11, pekar mot ett dokument för där alla förändringar som gjorts sedan remissversionen i januari går att spåra. Det dokumentet går att ladda ner här:

Här hittar du EFKs årsbok för verksamhetsåret 2019. I årsboken kan du bland annat läsa EFKs årsredovisning för 2019.

Sprid information om kongressen i din församling!

Inspirationsfilm om EFK (från 2017)