Nyheter

 • 19 februari | Den lilla församlingen möter nöden i en av världens största humanitära kriser

  Venezuela är ett land i kris. Landets makthavare har tappat kontroll över ekonomin och det råder brist på resurser på alla områden i samhället. Det har orsakat en massflykt av människor till intilliggande länder i Latinamerika, framför allt till Colombia och Peru. Förra året räknade man med att 4,5 miljoner människor var på flykt; det är den största flyktingkrisen i Latinamerika i modern tid och den andra största i världen efter Syrien. Mitt i detta finns en liten brasiliansk församling som vill möta nöden.

  Läs mer

 • 17 februari | Fastan 2021

  Fördjupa ditt lärjungaskap under Fastan

  Läs mer

 • 5 februari | Årsmöteshälsning 2021

  Tro & tålamod!

  Läs mer

 • 28 januari | Bön för Thailand

  I P1 Morgon 28 januari uppmärksammas de hemlösas situation i Bangkok. Antalet människor utan boende har ökat det sista året, men olika projekt hjälper människor till försörjning och bättre liv.

  Läs mer

 • 22 januari | Årsreflektioner från EFKs internationella mission: coronaåret 2020

  Här nedan ger regionledarna för EFKs internationella arbete en samlad bild av situationen och arbetet i de olika regionerna under covid-19-pandemin 2020. Dessa årsreflektioner beskriver kortfattat vad som har hänt och hur det påverkat EFKs gemensamma arbete, samarbetspartners och utsända. 

  Läs mer

 • 17 december | Ny bok om Evangeliska Frikyrkans 130 år i Kina

  I år är det 130 år sedan EFKs första utsända anlände i Kina. Det firar vi genom att ge ut boken ”Kina i vårt hjärta då och nu – Glimtar från Evangeliska Frikyrkans 130 år i Kina”. Nu kan du beställa den och samtidigt stötta EFKs församlingsbyggande arbete i Asien.

  Läs mer

 • 10 december | EFKs partner arbetade med över 200 fall av förföljelse förra året - Ett livsviktigt arbete som vi sällan kan berätta öppet om

  En utmaning i att arbeta med insatser i Mellanöstern och Nordafrika är att det görs så mycket gott och viktigt som vi av säkerhetsskäl inte kan dela öppet. Ett exempel är vårt arbete för att stötta förföljda kristna i Mellanöstern och Nordafrika. Här berättar Helen, regionledare för EFKs arbete i Europa, Mellanöstern och Nordafrika om arbetet och dess utmaningar.

  Läs mer

 • 10 december | "Med Bibeln i ena handen och Barnkonventionen i andra" - Att arbeta med teologisk reflektion i förändringsarbete

  Ett av EFKs ledord i det internationella arbetet är ömsesidighet. Just det faktum att våra samarbetspartners är kyrkorörelser gör att vi behöver lära av varandras teologiska tolkningar, i synnerhet med tanke på att våra kulturer ofta skiljer sig åt i mycket hög grad. Också med tanke på den börda som historien bär, där västerländsk kultur har haft (och fortfarande har) ett dominant företräde i tolkning av Bibeln. Ett exempel där detta är tydligt är arbetet med barns rättigheter i region Afrika. Andreas Dagernäs, regionledare, berättar här om arbetet.

  Läs mer

 • 8 december | Nytt insamlingssätt hjälper församlingen att dubbla sina mål

  Precis som många församlingar har Församlingen Mötesplatsen i Örebro i år fått tänka om när det gäller insamlingarna till det gemensamma arbetet. Två av medlemmarna, Elin Kullingsjö och Johanna Davén, bestämde sig för att dra igång en digital insamling till förmån för EFKs julsinsamling Härlig är jorden . Det har visat sig gå över förväntan bra.

  Läs mer

 • 3 december | Ingen väggalmanacka från EFK 2021 - men arbetet pågår och du kan följa med på andra sätt

  Ett vanligt år skulle EFKs väggalmanacka snart landa i brevlådorna hos givare och församlingsanställda. I år är dock inget vanligt år och de ekonomiska utmaningarna och andra konsekvenser som coronapandemin för med sig gör att vi inte kommer att producera en väggalmanacka för 2021.

  Läs mer

 • 25 november | Att ge hopp är i fokus när EFKs julinsamling fortsätter

  Julinsamlingen 'Härlig är jorden... eller?' fortsätter. Julen 2020 bjuder vi in dig och er att vara med och ge fler människor hopp. Evangeliska Frikyrkan, som står bakom Ge för livet , ser det som vårt ansvar att ta hand om och hjälpa utsatta människor. Men 2020 är ett år där mycket inte är som det brukar.

  Läs mer

 • 25 november | Engagemang över nationsgränser ger professorn hopp: ”Ni har mycket att komma med”

  Kurvorna över minskad fattigdom hade pekat åt rätt håll i decennier, när coronapandemin plötsligt drabbade världen. Professor Stefan Swartling Peterson är djupt bekymrad över hur hunger, svält och utsatthet nu ökar, men han ser också tecken på hopp, och menar att folkrörelserna, inklusive EFK, har en viktig roll att spela.

  Läs mer

 • 25 november | Nytt nummer av Direkt: Ge inte upp, ge hopp!

  Adventstiden närmar sig, men i år är det mycket som inte är som det brukar. Coronapandemin fortsätter att påverka oss, skärpta råd gäller i stora delar av landet och det är lätt att känna oro och modlöshet. Samtidigt är det kanske just i år viktigare än någonsin att vi hjälps åt för att sprida ljus i mörkret. I det senaste numret av tidningen Direkt vill vi därför uppmuntra oss alla att inte ge upp, utan ge hopp .

  Läs mer

 • 19 november | Nytt projekt i Brasilien: Bekämpa korruption i för barnens bästa

  Korruption påverkar den brasilianska befolkningen, och särskilt barnen som inte har tillgång till det de, enligt lag, har rätt till. På grund av korruption läggs färre resurser på hälsa, utbildning och säkerhet. Områden som påverkar barnens mående. - Jag har bott i Brasilien även tidigare, och sett med egna ögon hur oerhört utsatta många barn är, och hur korruptionen och de orättvisor som kommer med den, påverkar barns liv, säger Anna Jenemark, EFKs missionär i Brasilien.

  Läs mer

 • 26 oktober | Fortsatt stängda skolor ger nya svårigheter för vår partner i Moçambique

  För några veckor sedan berättade vi om EFKs partner Felizarda Mucanze som driver en förskola och skola i ett fattigt område i Vilanculus, Moçambique. Då höll de som bäst på att förbereda sig för att äntligen få öppna sin skola igen 1 oktober. Men kvällen innan det var dags att öppna klassrummen meddelade landets president att skolorna hålls stängda året ut. Istället ska de öppna först i februari nästa år.

  Läs mer


Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen