#viiefk uppmärksammar Internationella kvinnodagen

Nergui Choijamts, direktor för EFKs samarbetspartner Mongolia Mission Center i Mongoliet.

”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” Gal 3:28

#viiefk arbetar på många platser i världen och i olika sammanhang för kvinnors rättigheter och möjligheter – för att alla människor är lika värdefulla i Guds ögon. I dag lyfter vi några av dem som på olika sätt arbetar för att kvinnor ska få se sitt eget värde som människor och Jesu lärjungar. Ta del av några berättelser här och följ med på EFKs facebooksida!

Kacia Guerreiro, Brasilien: "Till och med kvinnorna har svårt att se mig som pastor"

Kacia Guerreiro är pastor i en församlingsplantering i Sorriso, Brasilien, inom EFKs partnersamfund CIBI. Hon arbetar i en kultur där kvinnor fortfarande ses som ”pastorsfrun” som står vid sidan av sin man, trots att de är avskilda pastorer. När Kacia och hennes man skulle ut i tjänst efter pastorsstudierna fick de flera uppenbarelser från Gud som visade att den som kallats till att vara den strategiska ledaren i församlingen var Kacia, inte hennes man. Han är också pastor men hans uppgift var mer att stå vid sidan av henne som stöd.

Samfundsledningen gick med på detta ovanliga upplägg och Kacia och hennes man sändes ut som missionärer med inriktning på församlingsplantering. Där uppstod problem och människor runt omkring ifrågasatte vem som var ledare. Det var svårt att leva med omgivningens fördomar.

”De såg mig som dominerande och min man som en ynkrygg. De två första åren var väldigt jobbiga och många väntade på att få se vad som skulle bli av detta. I dag när vi har en bra församlingsstruktur, nyfrälsta och nydöpta så har jag vunnit respekt. Men den respekten är något jag har fått bygga upp från grunden. Fortfarande vet vissa pastorer jag möter inte riktigt hur de ska relatera till mig. Jag känner inte att de brister i respekt, men de vet inte hur de ska möta mig. De vet inte ens vad de ska kalla mig.

Till och med kvinnorna har svårt att se mig som pastor, för de är bara vana vid manliga förebilder. Jag känner flera kvinnor som är avskilda pastorer, men det är bara jag som är församlingsledare. De andra är pastorsfruar. Vi behöver uppmuntra kvinnor att upptäcka sina gåvor och personliga egenskaper för att de ska komma i tjänst.”

Nergui Choijamts: "Kvinnors rättigheter är en Biblisk princip"

”Kvinnors rättigheter är en biblisk princip. Bibeln säger att både mannen och kvinnan är skapad till Guds avbild och båda har lika stort värde i Hans ögon. Gud gav både mannen och kvinnan gåvor så att de kan använda dem för att tjäna Honom och lovprisa Honom. Och Jesus gav sitt liv för dem båda och älskar dem lika mycket. Därför kan vi som kristna inte säga att kvinnor har mindre värde och mindre rättigheter än män.”

Det säger Nergui Choijamts, som är direktor för EFKs samarbetspartner Mongolia Mission Center i Mongoliet. Hon berättar att det i församlingarna i Mongoliet finns olika teologiska perspektiv på kvinnor som ledare. I en del församlingar utses inte kvinnor till församlingsledare eller tillåts att predika.

”Men de flesta församlingarna erkänner kallelsen och gåvorna som Gud har lagt ned i kvinnor. Dessutom är två tredjedelar av medlemmarna i mongoliska församlingar kvinnor. Därför behöver vi ge utrymme för fler kvinnliga ledare att tjäna församlingen för att möta deras behov.”

Missa inte Anatoria i Tanzania, Sakheya i Egypten, Eleonore i Sverige och många fler

Under dagen lyfter vi flera personer på EFKs facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ta del av deras berättelser och låt dig inspireras och utmanas av deras tankar!

#viiefk #internationellakvinnodagen