Minst 77 församlingar hjälper 2 350 flyktingar och nyanlända

Bland Evangeliska Frikyrkans församlingar finns ett stort och omfattande engagemang för att hjälpa människor på flykt. Det har märkts tydligt under de senaste åren och bekräftades vid en undersökning som nyligen genomfördes bland församlingarna.

Bland de 138 församlingar av 306 som svarade på enkäten anger 55 % att de har ett aktivt arbete för flyktingar, nyanlända och asylsökande. Totalt betjänas 2 350 flyktingar, 17 församlingar möter varje vecka fler än 60 personer och i snitt är 6-10 församlingsmedlemmar i varje församling engagerade. Undersökningen visar också att engagemanget för nyanlända till Sverige är prioriterat för många församlingar och villigheten att hjälpa är oberoende av församlingens storlek eller om det är en stads- eller landsortsförsamling.

Undersökningens resultat i korthet

 • Församlingens storlek spelar ingen roll
 • Jämn fördelning i stad och landsbygd
 • Majoriteten av församlingarna erbjuder språkundervisning
 • 25 % möter flyktingar 11-20 gånger i månaden
 • 6-10 engagerade per församling, 733 personer totalt.
 • 2 350 betjänas genom församlingarnas arbete
 • 17 församlingar möter regelbundet fler än 60 personer
 • 4 församlingar lägger mer än 100 000 kr på arbetet
 • 77 församlingar svarar att de har verksamhet för målgruppen.

Ta del av mer!

 • I undersökningen efterfrågar många församlingar kunskap och material i sitt arbete med flyktingar, nyanlända och asylsökande. På Öppna kyrkans hemsida har vi samlat resurser, tips och goda exempel. Där hittar du också en karta över alla landets EFK-församlingar som har ett arbete för asylsökande och nyanlända.
 • På EFKs facebooksida kommer vi under den kommande månad att göra några nedslag i undersökningens resultat. Ta del av statistik och inspirerande berättelser!