Stoppa tvångsutvisningarna till Afghanistan

Under Torpkonferensen startades en namninsamling för att stoppa tvångsutvisningarna till Afghanistan och nu uppmuntrar EFKs missionsledning församlingar och enskilda att engagera sig.

– Det finns ett unikt stort engagemang för flyktingar och deras situation bland EFKs drygt 300 församlingar runt om i Sverige, säger Öyvind Tholvsen från EFKs Missionsledning och programledare för Sverigeprogrammet. Från Missionsledningen är vi glada för det engagemang som finns i rörelsen omkring dessa frågor. Jag uppmuntrar medlemmar och församlingar att till exempel skriva brev till riksdagsledamöter och andra ansvariga politiker.

På lördagens missionsmöte (24/6) på Torpkonferensen presenterades ett upprop (se uppropet i sin helhet längre ner) där människor uppmuntrades att skriva under. Ungefär 200 namnunderskrifter inkom och 15-20 församlingar tog med sig skrivelsen till sina kyrkor.

"Vi som kyrka behöver säga ifrån när vi ser orättvisor"

– EFK har arbetat under lång tid med partnerorganisationer i Afghanistan och vi vet hur svårt läge det är i landet, säger Josefin Fållsten från EFKs Missionsledning och programledare för det Internationella programmet. Vi tror att vi som kyrkor behöver ge röst åt människor i svåra situationer, säga ifrån när vi ser orättvisor och hjälpa människor i nöd. Vi ser att andra organisationer och kyrkor såsom Rädda Barnen, Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och vårt eget sammanhang Sveriges Kristna Råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har agerat. Vi uppmuntrar nu församlingar inom EFK att vara med - påverka politiker, hjälpa flyktingar konkret, skriva på namnlistor eller engagera sig på andra kreativa sätt.

Namnlistorna från Torpkonferensen samt församlingarnas listor kommer att lämnas till berörda politiker. Efter namninsamlingen på Torp har ingen fortsatt insamling gjorts som en del i uppropet, men medlemmar och församlingar uppmuntras att fortsätta att engagera sig på en mängd olika sätt: till exempel att skriva brev till riksdagsledamöter och andra ansvariga politiker eller skriva på namnlistor som finns.

En namninsamling som många står bakom är #vistårinteut. Hittills har drygt 14 300 personer skrivit under deras upprop där de kräver amnesti för Sveriges ensamkommande barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs också gärna debattinlägget i Svenska Dagbladet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där Karin Wiborn, Sveriges kristna råd, tillsammans med representanter från Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, Ensamkommandes förening och #vistårinteut skrev ett gemensamt krav på att stoppa utvisningarna till Afghanistan på grund av säkerhetsläget och den omöjliga situationen för utvisade.

Vill man engagera sig på olika sätt så finns EFKs resurssida Öppna kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Öppna kyrkan är en resurs för församlingar och enskilda inom EFK som vill öppna sina kyrkor för flyktingar och nyanlända.

Uppropet i sin helhet:

Vi vädjar till Sveriges riksdag att rädda liv!

Migrationsverkets lägesanalys, som uppdaterades den 16 juni i år, menar att det troligaste scenariot för Afghanistan är en ”fortsatt successiv försämring av situationen”. Vi kräver nu ett stopp för tvångsutvisningarna av flyktingar till Afghanistan och vi vädjar till Sveriges riksdag om en medmänsklig politik för de ensamkommande ungdomar som finns i Sverige.

Konflikterna i Afghanistan kräver – sedan de internationella styrkorna drogs undan 2014 – allt fler civila offer. Svår förföljelse drabbar dagligen flera minoritetsgrupper, inte minst hazarerna, en shiamuslimsk folkgrupp. Redan under nittiotalet tog många hazarer sin tillflykt till Iran då Talibanerna förtryckte dem. Det innebär att många av de ensamkommande ungdomar som vi tvångsutvisar är födda i Iran och skickas till ett land de inte har något minne av och där det inte känner någon. Det borde vara under ett land som Sveriges värdighet att behandla människor på det sättet.

Under sin vistelse i Sverige har många av våra asylsökande hunnit skapa sig en vardag, lärt sig språket och skaffat sig vänner och arbete. Den ovisshet som svensk politik utsätter dem för är djupt omänsklig. Flera tusen ungdomar tas om hand av vården för depressioner och återkommande självmordstankar. Många hamnar i drogmissbruk och man befarar att så många som 1800 unga människor har gått under jorden och riskerar att hamna i människohandlarnas grepp.

Likt Amnesty International, Sveriges kristna råd och flera andra organisationer som kämpar för människors rättigheter kräver vi nu att tvångsutvisningarna till Afghanistan stoppas! Sverige kan bättre. Afghanistan är inte ett säkert land och så länge situationen i landet inte förbättras bör inga utvisningar ske till Afghanistan.