Europeiska baptistsamfund möttes på Götabro

I dagarna har omkring 35 representanter från olika europeiska baptistsamfund träffats på Götabro kurs- och konferensgård, där European Baptist Federation (EBF), som EFK finns med i, den här gången arrangerar sin årliga konferens. Deltagarna har kommit för att samtala om hur vi som kyrkor kan arbeta med integration av nyanlända i våra samhällen.

Dagarna på Götabro har varit fyllda med teologiska perspektiv, erfarenhetsutbyten mellan länderna och många goda samtal. Under konferensen har deltagarna också fått besöka olika sammanhang som arbetar med integration.

- Bland annat har vi besökt Örebro Folkhögskola i stadsdelen Vivalla och Bergskyrkan i Laxå, där det finns ett stort engagemang för nyanlända och asylsökande, berättar Markus Sand som arbetar med flykting- och integrationsfrågor inom EFK.

Delar erfarenheter

EBF är ett nätverk av baptistsamfund i olika europeiska länder. De senaste åren har samfunden som finns i EBF arbetat mycket aktivt i flyktingsituationen och inom integration, både i Europa och i Libanon och omkringliggande länder. De omkring 35 deltagarna på årets konferens representerar baptistsamfund i till exempel Danmark, England, Spanien, Serbien, Kroatien, Ukraina och Tyskland. 

- Flera av församlingsrörelserna står i liknande situationer och det är så positivt att få mötas, säger Markus. Det betyder mycket att få dela erfarenheter, knyta kontakter och inspireras av varandra.

Bland de medverkande finns Daniel Råsberg, som är engagerad i flykting- och integrationsfrågor inom EFK, och EBFs ordförande Helle Licht.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig om frågor som rör integration!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

markus.sand@efk.se