EFK samlas till kongress i Mariestad

Medarbetare som går i pension avtackades under förmiddagen.

Under två dagar möts vi i Evangeliska Frikyrkan (EFK) till kongress i Mariestad. På temat Ett år i bön – Tillsammans i mission samlas vi för att be, samtala, besluta och tillbe Jesus. Under kongressens första dag valdes Linalie Newman och Ingemar Forss till rörelsens nya missionsdirektorer. Vi har också bland annat tackat medarbetare som går i pension, inlett bearbetningen av EFKs tro och självförståelse, välkomnat sju nya församlingar i EFK och firat gudstjänst tillsammans.

Under förmiddagen tackades bland annat fyra medarbetare som går i pension (se bilden ovan). Det var Christina Fahmi, som arbetat för religionsfrihet i Mellanöstern sedan mitten av 90-talet. Bernth-Åke Ottosson, som för närvarande är tf missionsdirektor och som tidigare varit bland annat stabschef, regionledare och biträdande missionsdirektor i EFK. Och Ann-Christine och Evert Kullberg, som varit missionärer i Japan i 35 år.

Linalie Newman och Ingemar Forss valdes idag till nya missionsdirektorer i EFK.

Linalie Newman och Ingemar Forss valdes till nya missionsdirektorer

Efter lunch valde kongressen Linalie Newman och Ingemar Forss till nya missionsdirektorer i Evangeliska Frikyrkan. De väljs att tillsammans leda EFKs rörelse av församlingar och mission. Här kan du läsa mer om beslutet.

Under eftermiddagen inleddes också bearbetningen av EFKs tro och självförståelseöppnas i nytt fönster. Bakgrunden är att EFKs styrelse önskar att under tiden fram mot kongressen 2020 samtala om EFKs teologi och identitet för att eventuellt göra ändringar i grunddokumentet EFKs tro och självförståelse. På torsdagen samtalades om begreppet baptistisk. På fredagen ska begreppet missionsinriktad samtalas om. Begreppen evangelikal och karismatisk kommer att bearbetas på andra sätt inför kongressen 2020, där eventuella ändringar i EFKs tro och självförståelse kommer att diskuteras och beslutas om.

Nya församlingar välkomnades i EFK

Dagen avslutades med firande av gudstjänst, där de nyvalda missionsdirektorerna Linalie Newman och Ingemar Forss predikade tillsammans. Under gudstjänsten gavs tillfälle för bön för de nya missionsdirektorerna. Sju nya församlingar välkomnades i EFK och gäster från EFKs samarbetspartner Mongolian Mission Centre (MMC) i Mongoliet berättade om vad Gud gör i landet. I år firar MMC 25-årsjubileum.

Imorgon, fredag, fortsätter kongressen med bland annat val av ordförande och styrelseledamöter. Kongressen hålls vid Karlsholme folkets park alldeles vid Vänern i Mariestad.