Linalie Newman och Ingemar Forss väljs till nya missionsdirektorer i Evangeliska Frikyrkan

Evangeliska Frikyrkans (EFK) kongress valde Linalie Newman och Ingemar Forss till nya missionsdirektorer i Evangeliska Frikyrkan. De väljs att tillsammans leda EFKs rörelse av församlingar och mission.

– Jag är glad att kunna presentera Linalie Newman och Ingemar Forss som nya missionsdirektorer i EFK, säger Owe Anbäcken avgående ordförande för EFK. De har en visionär blick och bred erfarenhet av att leda i församlingar och organisationer.

Valet har föregåtts av en lång process med bön och samtal i olika forum. Styrelsens rekryteringsgrupp tog under nomineringsprocessen emot ett stort antal nomineringar som resulterade i intervjuer med nio möjliga personer. Den 9 december 2017 presenterade styrelsen Linalie Newman och Ingemar Forss som styrelsens förslag till nya missionsdirektorer. Under våren har Linalie och Ingemar presenterats för att rörelsen ska kunna möta dem inför valet. Den 10 maj, på EFKs kongress i Mariestad, valdes de föreslagna kandidaterna.

– Det känns stort att väljas av rörelsen, säger Linalie Newman och Ingemar Forss tillsammans. Vi ser fram emot att, med hela rörelsen, fortsätta omsätta EFKs vision i praktiken: att förmedla hela evangeliet till hela människan i hela världen.

Linalie Newman arbetar för närvarande som pastor i Johanneskyrkan, Linköping, och har tidigare varit vice ordförande i EFKs styrelse. Ingemar Forss arbetar för närvarande som rektor för Åredalens folkhögskola och har tidigare var med i Framtidsgruppen vars rapport låg till grund för EFKs Omtag 2015. Deras uppdrag börjar redan nu men de tillträder formellt den 1 augusti.

EFKs tf missionsdirektor Bernth-Åke Ottosson avslutar sitt uppdrag i samband med att Linalie Newman och Ingemar Forss tillträder. Bernth-Åke Ottosson går samtidigt i pension.

Mer information om valet av missionsdirektorer: www.efk.se/mdvallänk till annan webbplats
Pressbilder: www.efk.se/presslänk till annan webbplats

Kontaktpersoner:

Owe Anbäcken, ordförande EFKs styrelse (avgående under kongressen)
Telefon: 0768-14 13 23
owe.anbacken@gmail.com

Ingemar Forss, tillträdande missionsdirektor
Telefon: 070-981 55 10
ingemar.forss@gmail.com

Linalie Newman, tillträdande missionsdirektor
Telefon: 070-441 62 15
linalie.newman@gmail.com

Emmanuel Ingelsten, presskontakt
Telefon: 070-109 34 32
emmanuel.ingelsten@efk.se