Evangeliska Frikyrkans kongress väljer Gudrun Boström till ordförande och tre nya styrelseledamöter

Från vänster: Anton Fagerstedt, Gudrun Boström (ordförande) och Johanna Gell valdes in i EFKs styrelse. Peter Norburg valdes också som ledamot i styrelsen men var inte närvarande vid fototillfället.

Gudrun Boström valdes till ordförande för Evangeliska Frikyrkan (EFK) på kongressen i Mariestad den 11 maj. Där valdes också Peter Norburg, Johanna Gell och Anton Fagerstedt till ledamöter till styrelsen.

Gudrun Boström har en lång erfarenhet av styrelsearbete och har varit styrelseledamot i bland annat EFK, Libris Media, Swedmedia och Svenska Missionsrådet. Hon har också lång erfarenhet av operativ ledningsarbete inom kyrka, ideella organisationer och universitetsvärlden.

- Jag känner en stor tacksamhet för att jag fått förtroendet att leda styrelsens arbete. Jag är glad över att vi har valt Ingemar och Linalie och ser fram emot att få samarbeta med dem, säger Gudrun. Jag har känt en positiv atmosfär under kongressen och ser fram emot att tillsammans få bygga vidare på det vi i EFK är och gör i Sverige och internationellt.

Peter Norburg, Ryttargårdskyrkan i Linköping, Johanna Gell, Kungsportskyrkan i Huskvarna, och Anton Fagerstedt, Korskyrkan i Norrköping, valdes som nya ledamöter i styrelsen. Kongressen gjorde också omval av Anna Elsander, Stefan Rosth och David Axelsson. Owe Anbäcken, som valdes till ordförande vid förra årets extra kongress, tackades för det arbete han gjort under året som gått.

Vid kongressen deltog 396 personer, varav 340 ombud som representerade 110 församlingar. Värd var Korskyrkan i Mariestad, som tillsammans med andra församlingar i Skaraborgsregionen har gjort en stor insats inom allt från lovsång till praktisk hjälp under dagarna. Kongressen hölls vid Karlsholme folkets park alldeles vid Vänern i Mariestad.

Kontaktpersoner:

Gudrun Boström, ny ordförande EFKs styrelse
Telefon: 070-277 44 38
gudrun@yttersjo.se

Emmanuel Ingelsten, presskontakt
Telefon: 070-109 34 32
emmanuel.ingelsten@efk.se