Viktiga samtal och val av nytt ledarskap på EFKs kongress

Gemenskap, tillbedjan, viktiga samtal om mission och vår tro och självförståelse samt val av nya ledare för Evangeliska Frikyrkan (EFK). Under Kristi Himmelsfärdshelgen samlades EFK till kongress i Mariestad.

Kongressens andra dag inleddes med en stund i bön och lovsång. När förhandlingarna inleddes var det fortsatta samtal om EFKs tro och självförståelse som stod på dagordningen. Det identitetsbegrepp som samtalades om idag var missionsinriktad. Under torsdagen samtalades det om begreppet baptistisk, och de övriga två identitetsbegreppen, evangelikal och karismatisk, kommer att bearbetas på andra sätt inför kongressen 2020, där eventuella ändringar i EFKs tro och självförståelse kommer att diskuteras och beslutas om.

Under förmiddagen fortsatte sedan viktiga samtal om EFKs gemensamma internationella mission och hur vårt missionsengagemang som individer, församlingar och samfund ska se ut i framtiden.

Från vänster: Anton Fagerstedt, Gudrun Boström (ordförande) och Johanna Gell valdes in i EFKs styrelse. Peter Norburg valdes också som ledamot i styrelsen men var inte närvarande vid fototillfället.

Gudrun Boström valdes till ny ordförande för EFK

På eftermiddagen var det dags för val till EFKs styrelse. Gudrun Boström valdes av kongressen till ny ordförande för EFK.

Tre nya styrelseledamöter valdes också: Johanna Gell, Huskvarna, Anton Fagerstedt, Norrköping, och Peter Norburg, Linköping. Det skedde också omval av Anna Elsander, Stefan Rosth och David Axelsson. Här kan du läsa mer om valen.

Närmare 400 personer samlades på kongressen

Under dagarna deltog 396 personer, varav 340 ombud. Ombuden representerar 110 församlingar.

Här kan du läsa mer om vad som hände under kongressens första dagöppnas i nytt fönster.