Satsningen Vidare: Gud sänder oss att grunda nya församlingar

Jonas Melin (Alliansmissionen), Martin Alexandersson (EFS) och Cahtrine Nygren (EFK) presenterade satsningen Vidare för journalister och samfundsledare på en presslunch i Citykyrkan, Stockholm.

Sverige är ett missionsfält och många människor har inte en kristen gemenskap i sin närhet. Nu satsar EFK tillsammans med andra kyrkor på att grunda många nya församlingar med detta mål i sikte: Vi vill hjälpa varandra så att våra församlingar senast 2025 planterar fler församlingar än vad som läggs ner.

Satsningen Vidare presenteras av det ekumeniska FG-nätverket (FG står för Församlingsgrundande) och flera samfundsledare på en presslunch.
- Det handlar om vem Gud är och vilka vi är. Gud är till sin natur en sändande Gud. Fadern sänder sonen. Jesus ber: Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Vi är en del av Guds sändande, av Guds mission, predikar EFKs Cahtrine Nygren för journalister, samfundsledare och församlingsgrundare som samlats i Citykyrkan, Stockholm.
- Tänd våra hjärtan för ett folk som går förlorat, ber Martin Alexandersson från EFS och missionsivern är tydlig.

Stödja gamla eller grunda nya?

- Men vad händer med alla små kämpande församlingar som riskerar att läggas ned? Är det inte viktigt att satsa på dem, frågar en journalist.
- Självklart är det viktigt. Vi vill göra både och, svarar Martin Alexandersson men utmanar också bilden av att de bara är stora storstadsförsamlingar som kan grunda församlingar.
Han berättar om en luthersk församling i Kalifornien som aldrig varit fler än 200 medlemmar, men som grundat 50 församlingar. Och en annan församling som aldrig varit fler än 50 medlemmar, men som ändå grundar en församling per år. Svenska framgångsexempel i samma dimension är färre. Det är därför den här typen av initiativ behövs i Sverige.

-Vi som kyrkor behöver hjälpa varandra att våga. När jag pratar med pastorer och ledare tycker många att målet vi haft inom EFK, att grunda 75 nya församlingar mellan 2010 och 2020, är bra. Samtidigt har vi ofta svårt att se att det skulle vara vi och våra församlingar som skulle kunna bli sända av Gud att grunda en församling, utmanar Cahtrine Nygren.

Daniel Alm, föreståndare för Pingströrelsen, och Linalie Newman, missionsdirektor för EFK, samtalar om församlingsgrundande på presslunchen om nya satsningen "Vidare".

Daniel Alm, föreståndare för Pingströrelsen, och Linalie Newman, missionsdirektor för EFK, samtalar om församlingsgrundande på presslunchen om nya satsningen "Vidare". Foto: Emmanuel Ingelsten

Församlingsgrundande i EFK

2010 antog vi i EFK visionsdokumentet EFK2020 där vi bland annat siktade på att grunda 75 församlingar innan 2020. I samband med Omtaget formades också två geografiska hubbar med tydligt fokus på församlingsgrundande, en i Stockholm och en i Linköping. Dessutom är hubben Enkla församlingar - Simple Church en hubb med fokus på att starta enkla kristna församlingar.

Hur går det med målet om 75 nya församlingar? Sedan 2010 har 16 nygrundade församlingar blivit medlemmar i EFK. Utöver det finns ett femtontal missionella initiativ och församlingar på gång, men det är en bit kvar till målet med ett drygt år kvar. Därför menar Linalie Newman, missionsdirektor i EFK, att satsningen Vidareär så viktig.
- Den hakar i vår vision i EFK2020 om att grunda nya församlingar, säger Linalie Newman.
Ingemar Forss, också missionsdirektor i EFK, berättar att han själv finns i ett missionellt initiativ i Östersund som förhoppningsvis leder till församlingsgrundande. De är i en fas av bön och förberedelser. Men de är på gång att börja handla. Där, menar Ingemar, är där många befinner sig.
- Det är häftigt att så många samfund enats om det här målet och har en gemensam vision. Men nu måste det bli handling.

Ge en gåva till församlingsgrundande i Sverige!

Tips för dig som vill starta en församling:

Statistik och vägen vidare:

Mellan 2000 och 2015 blev det 21% färre frikyrkoförsamlingar i Sverige, antalet minskade med 624 stycken. 887 församlingar la ner, men sammanslagningar har också påverkat. Under samma tid grundandes 304 nya församlingar.

De som hittills antagit målet att hjälpa församlingar att grunda flera församlingar är Adventistsamfundet, EFS, Equmeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Pingst, Svenska Alliansmissionen och OM Sverige.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör av dig till mig om att grunda församlingar!

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se