Nytt samtalsmaterial i kampen mot människohandel

Vad är människohandel? Och vad kan jag göra för att förändra? Det är några av frågorna som EFKs nya samtalsmaterial Tillsammans Mot Människohandel vill ta sig an.

– Jag tror att många känner sig maktlösa. Man vet inte hur man som individ i Sverige ska kunna göra någon skillnad. Med det här samtalsmaterialet vill vi lyfta av maktlösheten och istället skapa ett hopp om att förändring är möjlig, säger Anneli Nilsson, som arbetar i Region Asien och har varit med och tagit fram materialet.

Studiecirkel för hemgrupper

Tillsammans Mot Människohandel går in djupare på vad människohandel är och ger redskap för hur man som individ kan bidra till förändring. Materialet är tänkt att användas som en studiecirkel för till exempel hemgrupper och är uppbyggt som ett självstudiematerial med utgångspunkt i ett kristet perspektiv. Materialet är framtaget som ett samarbete mellan EFK och studieförbundet Bilda Länk till annan webbplats..