Hon tar över som ledare för SAT-7

Rita Elmounayer tog under konferensen SAT-7 Network över som SAT-7s ledare, efter grundaren Terry Ascott. Foto: SAT-7

I mars arrangerade EFKs samarbetspartner SAT-7 konferensen SAT-7 Network, i år med 250 deltagare från ett 25-tal länder. Dagarna innehöll många viktiga samtal och seminarier - och inte minst att SAT-7s grundare Terry Ascott lämnade över ledarskapet till Rita Elmounayer.

SAT-7 producerar och sänder kristen satellit-tv i Mellanöstern och Nordafrika. Man räknar med drygt 21 miljoner tittare bara på de arabiska kanalerna.

- Visst är det stort att SAT-7 på en i jämförelse begränsad budget lyckas nå så många människor i regionen. Men lika stort är det faktum att SAT-7 samlar företrädare från alla möjliga kyrkofamiljer, såsom kopter, maroniter, katoliker, armenskt ortodoxa, anglikaner, pingstvänner, amerikanska evangelikaler, lutheraner och EFKare. Det är självklart inte utan utmaningar, men denna breda samling är en skatt i sig. Det är viktigt och lärorikt att vara en del av, säger Helen*, regionledare för EFKs arbete i Europa, Mellanöstern och Nordafrika.

Rita Elmounayer tog över som ledare

En stor händelse under SAT-7 Network i år var att grundaren och vd:n Terry Ascott lämnade över ledarskapet till Rita Elmounayer från Libanon, som har arbetat länge inom SAT-7.

Under dagarna fick deltagarna också lyssna till flera olika perspektiv. Till exempel talade den koptisk-ortodoxe ärkebiskopen Angelous.
– Kopterna har varit IS ’most wanted prey’ och många har dödats för sin tro. Ändå vill biskopen inte tala om dessa som offer. De är trons vittnen, och det finns idag en ’unprecedented opportunity to share the gospel, amidst a time of unprecedented challenge’. Vårt uppdrag är att fortsätta vara en röst för de vars röster har tystnat, säger Helen.

Anta ett Kristuscentrerat förhållningssätt

Ett uppskattat inslag var när Martin Accad från teologiska seminariet i Libanon, som vi i EFK samarbetar med, talade om att anta ett Kristuscentrerat förhållningssätt till muslimer. Hur vi som kristna pratar om muslimer påverkar vårt sätt att bemöta dem, menade Martin och ställde frågor som: Hur kan vi mötas utan att hamna i antingen synkretism eller polemik? Istället för att vara effektiva polemiker bör vi eftersträva att bära frukt genom att visa på Jesu kärlek och förlåtelse, menade han.

*Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut efternamn.