Katastrofen i Moçambique: Vad har hänt sedan sist?

Maj 2019

"I IUBM:s namn vill vi först tacka Gud, för hälsa och liv. Och tacka våra syskon i Sverige och Brasilien, från kyrkorna här i Mocambique tillhörande IUBM, för allt ni gjort när det gäller förböner, materiellt och ekonomiskt stöd.
Vi har redan maten som vi inom kort kommer att dela ut till våra syskon. Imorgon och i övermorgon kommer vi att vara i andra distrikt. Så fortsätt be för oss! Vår bön är att Gud ska välsigna er."
Teófilo, pastor

"Vi har tagit emot riset, mjöl, bönor, myggnäten, oljan och biblarna. Det är en stor välsignelse för oss. Vår bön är att Gud i sanning skall fortsätta att välsigna er syskon, och fortsätter att ge er välsignelser i överflöd i era hem och fortsätter ge er mer liv.
Vi vill också be er att ni fortsätter be för oss och för staden Beiras befolkning, för att vara ärliga så var det ingen bra situation..
Stort tack för allt som ni syskon gjort för våra liv. Gud välsigne er!"
Nelson, pastor

Vilken uppslutning!! Stort tack till alla er som bidragit till vår insamling till dem som drabbats av cyklonen i Moçambique! Över 750 000 kr har kommit in och gåvorna fortsätter att komma. Det är många som kommer att behöva mycket hjälp, både på kort sikt och för att komma på fötter även på lång sikt.

Direkt från Anneli Dagernäs, EFKs regionledare i Afrika:

För att gå rakt på sak: Läget är fortfarande akut för väldigt många människor. Även om den mest kritiska fasen, där människor hade flytt upp på taken och i träd för att undkomma vattenmassorna, är över, så är läget fortfarande en fråga om liv och död för många.

Rätt hjälp till rätt personer

Efter en katastrof av det här slaget är det extremt viktigt att se till att behoven kartläggs ordentligt och att rätt personer får just den hjälp de behöver. Detta är ett svårt och omfattande arbete, inte minst eftersom det är svårt att ta sig fram. Men tack vare det nätverk vi har genom IUBM, vår systerkyrka i landet, är kartläggningen nu klar och insatserna med akuta förnödenheter drar igång.

Bristen på mat är fortfarande det största av alla stora problem. Människor har förlorat såväl jordbruk som andra inkomstkällor och det gör att matbristen är akut på många håll. Det finns inget att äta. Myndigheterna har kommit med hjälp till vissa områden men långt ifrån alla.

Bostäder och infrastruktur är också väldigt hårt drabbade och många, många är hemlösa. Människor skapar enkla, tillfälliga ”shelters”, små skjul av t ex plåt och annat material de hittar.

Dricksvatten är även det en bristvara eftersom mycket blivit förorenat eller förstört på annat sätt.

Slutligen är malarian ett stort hot mot mångas hälsa. Med stora vattenytor frodas malariamyggen och det är svårt att skydda sig.

Vad sker just nu och framöver?

Från IUBM:s håll säger de att det är perfekt tajming att nödinsatserna som vi bidrar till drar igång i full skala nu. Tack vare er som skänkt pengar kan nu omkring 8 000 av de hårdast drabbade nu får nödpaket bestående av ris, bönor, matolja och majsmjöl så att de har mat att äta under tre månader framåt. Därtill får de vattenreningstabletter, så att de har vatten att dricka, myggnät för att kunna skydda sig mot malariamyggen. Dessutom… många människor har uttryckt att de sörjer mest att deras biblar förstörts. Så nya biblar är på väg!

Vi återkommer med mer information, bilder och filmer efterhand som insatsen pågår så att ni får se hur hjälpen når fram.

Ett stort och varmt tack till alla er som bidragit och fortsätter att bidra till att hjälpa den utsatta moçambikiska befolkningen. Era gåvor är ovärderliga och kommer att fortsätta vara det länge framöver!

Så kan du hjälpa de drabbade

Behoven av hjälp är stora. Var med och stöd arbetet genom att ge en gåva till EFKs katastrofinsamling via Ge för livet.

  • Swisha till 900 5588. (Märk gåvan "Moçambique")
  • Sätt in din gåva på bankgiro 900-5588. (Märk gåvan "Moçambique")

Resurser för att samla in i församlingen

Behoven av akut hjälp är stora. Vill ni som församling vara med i katastrofinsamlingen på något sätt? Här finns en del resurser att använda.

Bild till PowerPoint

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör av dig med frågor och förslag!

Anneli Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

anneli.dagernas@efk.se