Nytt underlag för dig som pastor

EFKs styrelse har beslutat om ett nytt dokument som heter ”Pastor inom Evangeliska Frikyrkan” och som ersätter våra ”Pastorskriterier”. Här svarar vi tillsammans på frågor omkring hur vi förstår en pastors tjänst, en föreståndares tjänst samt vilket stöd som finns att få i hantering av frågor som kommer upp.

Processen med att ta fram skrivningen har letts av EFKs Förtroenderåd. Det har processats av Medarbetarkonferensen och många har gett värdefulla synpunkter så att vi nu, ca 18 månader efter att vi började processen, har denna ordning klar.

Huvudrubrikerna i dokumentet säger en hel del om innehållet: Inledning – Pastorns tjänst – Vägen in i tjänst – Byte av tjänst – Kriterier för att vara i tjänst – För att hålla i tjänst – Avslut av tjänst.

Vi uppmuntrar alla ordföranden, församlingsledare och pastorer att ta in detta när ni jobbar med frågor om pastorns tjänst på olika sätt. Dokumentet hittar ni på länken: efk.se/pastoriefk Länk till annan webbplats..

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakt gärna mig om du vill veta mer!

${contact.email}