Josefin Fållsten slutar som programledare

Josefin Fållsten avslutar sin tjänst som en av två programledare för Evangeliska Frikyrkans Internationella program Länk till annan webbplats. efter 18 år i organisationen.

Lång och trogen tjänst

Efter studier vid Örebro missionsskola (nuvarande ALT - Akademi för ledarskap och teologi Länk till annan webbplats.) började Josefin Fållsten 2001 att arbeta i Evangeliska Frikyrkan (EFK). Hennes första tjänst var att ansvara för StepOut – EFKs program för att skicka unga människor på praktik i internationell mission. Josefin har också arbetat med festivalen Frizon, som direktor för EFK UNG, varit regionledare för EFKs arbete i Asien och sedan 2015 varit programledare för Internationella programmet.
– Josefin har varit oerhört viktig för vår rörelse under lång tid, säger Linalie Newman – en av EFKs två missionsdirektorer Länk till annan webbplats.. Josefins teologiska skärpa, hennes stora engagemang och hennes goda kommunikativa förmåga har gjort henne till en viktig förebild för många, inte minns genom hennes år med Frizon.

Josefin har också varit ledamot i EFKs styrelse Länk till annan webbplats. och under en kortare tid arbetat som pastor i Fylstakyrkan, Kumla Länk till annan webbplats..

Tid för avslut

Efter 18 år beslutade Josefin att avsluta sin tjänst.
– Jag behöver gå nu, säger Josefin. Det har varit ett mycket svårt beslut att fatta och det är med en hel del sorg som jag nu gjort det. Jag är väldigt tacksam, glad och stolt över massor av saker som hänt under de här åren. Men det har också, under åren, varit många svåra frågor att ta tag i. För några år sedan genomgick EFK svårigheter som inneburit flera påfrestningar. Jag har lärt mig massor och känner att jag nu vill gå vidare.
– Josefin Fållsten har en bred kompetens och har haft stor betydelse för EFK säger Gudrun Boström, ordförande i EFKs styrelse. För några år sedan genomgick EFK en period av svårigheter och flera i personalgruppen, påverkades negativt av den. I den efterföljande tiden hade vi behövt arbeta mycket mer kraftfullt med arbetsmiljöfrågorna än vad som skedde. Våren 2018 gjordes en arbetsmiljöutredning och utifrån den arbetar EFKs nya missionsdirektorer med att förbättra arbetsmiljön i organisationen.
– Vi fortsätter att arbeta med vår arbetsmiljö och att be om och arbeta för helande och hopp, säger Linalie Newman. Vi önskar Josefin och hennes familj Guds rika välsignelse framöver.

Josefin flyttar med sin familj till Kenya i augusti där hennes man Jonas Fållsten påbörjar en tjänst som regionkoordinator för PMU Länk till annan webbplats. i Östra Afrika.
– Vi gratulerar PMU till en fin rekrytering och önskar Jonas och Josefin och familjen det allra bästa, säger Gudrun Boström.

Thorine Arenius arbetar fortsatt som programledare för Internationella programmet.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig om du har frågor!

Linalie Newman
Missionsdirektor

070-441 62 15

linalie.newman@efk.se