Många väljer att åka på ÄRA19

Tidig vår släppte Evangeliska Frikyrkan nyheten om ungdomssatsningen och lovsångsfestivalen Ära19. Festivalen har det tydliga målet att upphöja Jesus och att hjälpa unga människor att vara en del av den tillbedjan. Responsen har varit stor - många ungdomsgrupper och ett flertal bibelskolor väljer att lägga sin uppstart för terminen på Ära19.

– Vi är otroligt glada för gensvaret Ära19 fått. Många hör av sig, vill veta mer och uttrycker uppskattning för initiativet, säger Samuel Westergren, projektledare för Ära19.

Festivalen går av stapeln 30 augusti-1 september och är tänkt att kunna fungera som uppstartshelg för lokala ungdomsgrupper. Ungdomsgruppen i Ryttargårdskyrkan är en av de ungdomsgrupper som planerar att delta:

– Vi vill åka på Ära19 för att vi ser att lovsång skapar en miljö där ungdomar får möta Gud. Mötet med Gud i lovsången kan sedan leda ungdomarna vidare till att upptäcka Gud på fler sätt och i fler miljöer, säger Sofia Johnsson, ungdomspastor i Ryttargårdskyrkan.

Bibelskolorna Livskraft, Götabro och Liljeholmen sluter också upp och kommer starta sina bibelskoleår med att delta och bidra med ideellt arbete på Ära19.

– Vi åker till Ära19 för att starta upp terminen tillsammans, lära känna varandra och få smaka och se att Gud är god. Vi anar också att Herren leder in en hel generation in i en djupare och intimare relation med Honom och det vill vi självklart vara en del av, säger Elisabet Svahn, kursföreståndare på Liljeholmens bibelskola.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig om du har mer frågor!

Ingemar Forss
Missionsdirektor

070-981 55 10

ingemar.forss@efk.se

Jag besvarar gärna dina frågor!

${contact.email}